Ηλεκτρονικό περιοδικό "LatitudeFrance"

Αντικατοπτρίζοντας τον εκσυγχρονισμό του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και τη δημιουργικότητα της Γενικής Διεύθυνσης Παγκοσμιοποίησης, Ανάπτυξης και Συνεργασιών, το ηλεκτρονικό περιοδικό « LatitudeFrance » δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την μεγαλύτερη ενημέρωση των δράσεων της Γαλλίας στο ευρύ κοινό και στους γαλλικούς και ξένους διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

Το « LatitudeFrance (LF) » προσφέρει πλούσια και ποικίλη ύλη, καλύπτοντας το σύνολο των πεδίων δράσεων της νέας Γενικής Διεύθυνσης Παγκοσμιοποίησης. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα επικαιρότητας, με σκοπό την προβολή των δράσεων που γίνονται στο εξωτερικό από τα ιδρύματα του δικτύου και τους φορείς ή τους εταίρους του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

www.latitudefrance.org

dernière modification le 11/09/2012

haut de la page