Ημέρα Άμυνας και Ιθαγένειας [fr]

Στις 30 Απριλίου, το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε 19 νεαρούς Γάλλους επί της ευκαιρίας της διοργάνωσης της Ημέρας Άμυνας και Ιθαγένειας.

Η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει ως στόχο να υπενθυμίσει στους νεαρούς μας συμπατριώτες την έννοια και το περιεχόμενο της ιδιότητας του γάλλου πολίτη, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ΄αυτήν.

Ομιλητής στην εκδήλωση αυτή ο Αντισυνταγματάρχης Franck Vialle, Γάλλος αξιωματικός αποσπασμένος στο Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη (NRDC-GR).

δημοσίευση 12/05/2015

Αρχή σελίδας