Η Γαλλία αρωγός της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση [fr]

Από την κρίση του 2008, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων με στόχο την αποκατάσταση της οικονομικής και δημοσιονομικής της κατάστασης, αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος. Κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Expertise France επικουρεί την ελληνική διοικητική μεταρρύθμιση με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας.

2013-2016 : προετοιμασία της υλοποίησης της μεταρρύθμισης

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν μετά την ελληνική δημοσιονομική κρίση, η Ομάδα Κρούσης (Task Force for Greece) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την στήριξη της Γαλλίας, ταυτοποίησε τις ανάγκες τεχνικής βοήθειας της Ελλάδας για την μεταρρύθμιση της ελληνικής κεντρικής διοίκησης.

Ένα πρώτο σχέδιο διοικητικής συνεργασίας, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 750 000 €, ανετέθη στην Expertise France το 2013. Το σχέδιο είχε σκοπό τη συνοδεία, μέσω εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων, των ελληνικών αρχών στον συντονισμό και την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Το 2015, η στήριξη επικεντρώθηκε κατ΄εξοχήν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Τοιουτοτρόπως κατέστη δυνατή η επανεξέταση της μισθολογικής κλίμακας και η αναμόρφωση του συστήματος επιλογής υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων. Οδήγησε επίσης στην μεταρρύθμιση του συστήματος εσωτερικής κινητικότητας και σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης ικανοτήτων.

2016-2017 : στήριξη στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης

Ένα δεύτερο σχέδιο υπεγράφη τον Μάιο 2016 μεταξύ της Expertise France και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διάρκειας 18 μηνών και ύψους 2 M€, το σχέδιο αποσκοπεί στην στήριξη της υλοποίησης των διαφόρων επί µέρους συνιστωσών της μεταρρύθμισης, που καθορίστηκαν σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ελληνικών αρχών :

  • Βελτίωση της διακυβέρνησης και ειδικότερα του υπουργικού συντονισμού για τη διασφάλιση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης
  • Βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
  • Ενίσχυση της διαφάνειας και της απόδοσης ευθυνών με τη δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας και ελέγχου
  • Προώθηση της e-κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
  • Στήριξη της δεοντολογικής πολιτικής αλλαγής της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με τις ελληνικές αρχές, η Expertise France κινητοποιεί κυρίως γάλλους και ευρωπαίους δημόσιους εμπειρογνώμονες. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δράσεων που αναπτύχθηκαν , η Expertise France και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δεσμευθούν με τις ελληνικές αρχές για ένα τρίτο σχέδιο στα τέλη του 2017.


Μετάφραση άρθρου της Expertise France του Φεβρουαρίου 2017
https://expertisefrance.fr/actualite?id=223307

δημοσίευση 27/03/2018

Αρχή σελίδας