Η Γαλλία διπλασιάζει τις προσπάθειες της για την καταπολέμηση της διακίνησης όπλων στα δυτικά Βαλκάνια [fr]

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, στη δεύτερη σύνοδο της γαλλο-γερμανικής πρωτοβουλίας συντονισμού για την καταπολέμηση της διακίνησης όπλων στα δυτικά Βαλκάνια, ο Jean-Yves Le Drian ανακοίνωσε το διπλασιασμό της γαλλικής συνεισφοράς για το 2020, το ποσό της οποίας ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνεργασία αυτή, η οποία δημιουργήθηκε σε συνέχεια των επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, συγκεντρώνει τις 6 χώρες των δυτικών Βαλκανίων, 21 Κράτη-δωρητές, καθώς και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και υπηρεσίες. Στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου των όπλων και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης που τροφοδοτεί εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, σε μια περιοχή όπου περισσότερα από έξι εκατομμύρια φορητά όπλα παραμένουν σε κυκλοφορία.

Στη συνάντηση της 31ης Ιανουαρίου συζητήθηκε η διαρκής κινητοποίηση των χωρών της περιοχής, που παρουσίασαν τις ενέργειές τους στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη συνάντηση του Δεκεμβρίου του 2018. Τα Κράτη-δωρητές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξέφρασαν και αυτά την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Τέλος, στο πλαίσιο της συνόδου συζητήθηκε η αυξημένη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δημοσίευση 04/02/2020

Αρχή σελίδας