Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος και τα ΗΑΕ καταδικάζουν τις τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο [fr]

Οι Υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και των ΗΑΕ συζήτησαν στις 11 Μαΐου και υιοθέτησαν μια κοινή διακήρυξη. Σε αυτήν, καταδικάζουν τις τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο και καλούν την Άγκυρα να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα θαλάσσια σύνορα των άλλων χωρών. Οι πέντε Υπουργοί καταδίκασαν επίσης τις συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και την επανέναρξη των εχθροπραξιών στην τελευταία, ενώ στήριξαν τους άξονες που προβλέπονται στη διαδικασία του Βερολίνου.

Κοινή Διακήρυξη των Υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (11.05.2020)

1- Σε συνέχεια των προηγούμενων διαβουλεύσεων και του τακτικού συντονισμού μεταξύ της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας με τη Γαλλία στο πλαίσιο του σχήματος «3 + 1», οι Υπουργοί Εξωτερικών του σχήματος πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη στις 11 Μαΐου 2020 με τον ομόλογό τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συζητήσουν σχετικά με τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μια σειρά από περιφερειακές κρίσεις που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

2- Οι Υπουργοί τόνισαν ότι η ενίσχυση και η εντατικοποίηση των πολιτικών τους διαβουλεύσεων είναι στρατηγικής σημασίας και εξήραν την έκβαση της συνάντησης του Καΐρου στις 8 Ιανουαρίου 2020 για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξέφρασαν τη βαθύτατη ανησυχία τους για την τρέχουσα κλιμάκωση και τις συνεχείς προκλητικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο.

3- Οι Υπουργοί καταδίκασαν τις συνεχιζόμενες τουρκικές παράνομες δραστηριότητες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου όπως αντανακλάται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Πρόκειται για την έκτη απόπειρα της Τουρκίας σε λιγότερο από έναν χρόνο να διεξαγάγει παράνομες γεωτρήσεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.

4- Οι Υπουργοί καταδίκασαν επίσης την κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, περιλαμβανομένων των υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές και χωρικά ύδατα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, οι υπουργοί καταδίκασαν την εργαλειοποίηση αμάχων από την Τουρκία σε μια απόπειρα να διασχίσουν παράνομα τα ελληνικά χερσαία σύνορα, και παρέχοντας τους συνεχή υποστήριξη για να διέλθουν παράνομα τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα.

5- Οι Υπουργοί κάλεσαν την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους στην ανατολική Μεσόγειο.

6- Οι Υπουργοί επανέλαβαν ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο και το Μνημόνιο Συναντίληψης για την Ασφάλεια και τη Στρατιωτική Συνεργασία που υπογράφτηκαν τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Τουρκίας και του κ. Fayez El Saraj, αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στο εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, και ότι αμφότερα υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα. Οι Υπουργοί υπενθύμισαν ότι το μνημόνιο συναντίληψης για την οριοθέτηση των περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να επιφέρει ουδεμία νομική συνέπεια για τρίτα κράτη.

7- Οι Υπουργοί εξέφρασαν τη βαθιά λύπη τους για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Λιβύη και υπενθύμισαν τη δέσμευση αποχής από οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, όπως συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Βερολίνου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Υπουργοί καταδίκασαν έντονα τη στρατιωτική παρέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη και κάλεσαν την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ και να σταματήσει την εισροή ξένων μαχητών από τη Συρία στη Λιβύη. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα των χωρών που γειτνιάζουν με τη Λιβύη τόσο στην Αφρική όσο και στην Ευρώπη.

8- Οι Υπουργοί κάλεσαν τα μέρη της Λιβύης να τηρήσουν ανακωχή κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού και τόνισαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν για μια ολοκληρωμένη πολιτική λύση στην κρίση της Λιβύης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και εξέφρασαν την επιθυμία τους για επανεκκίνηση των συναντήσεων για τους τρεις άξονες της διαδικασίας του Βερολίνου (πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό /χρηματοοικονομικό).

9- Οι Υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους σε τακτική βάση.

(Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών - εξωτερικός σύνδεσμος)

Joint Declaration adopted by the Ministers of Foreign Affairs of Cyprus, Egypt, France, Greece and the United Arab Emirates (11.05.2020)

Monday, 11 May 2020

1- Building upon prior consultations and regular coordination between Egypt, Cyprus and Greece along with France within the framework of the "3 + 1" formula; The Foreign Ministers of these Countries, joined by their counterpart from the UAE, held a Teleconference meeting on May 11, 2020, to discuss the latest worrying developments in the Eastern Mediterranean, as well as a number of regional crises that threaten peace and stability in this region.

2- The Ministers stressed the strategic importance of enhancing and intensifying their political consultations, and commended the outcome of the Cairo meeting on January 8th, 2020, for enhancing security and stability in the Eastern Mediterranean, and expressed their deepest concern over the current escalation and continuous provocative actions in the Eastern Mediterranean.

3- The Ministers denounced the ongoing Turkish illegal activities in the Cypriot Exclusive Economic Zone and its territorial waters, as they represent a clear violation of international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea. It is the sixth attempt by Turkey in less than a year to illegally conduct drilling operations in Cyprus’ maritime zones.

4- The Ministers also condemned the escalation of Turkey’s violations of the Greek national airspace, including over flights of inhabited areas and territorial waters in violation of International Law. Furthermore, the Ministers condemned the instrumentalization of civilians by Turkey in an attempt to illegally cross Greek land borders as well as its continued support for illegal crossings of Greek sea boundaries.

5- The Ministers urged Turkey to fully respect the sovereignty and the sovereign rights of all States in their maritime zones in the Eastern Mediterranean.

6- The Ministers reiterated that the Memorandum of Understanding on the Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean, and the Memorandum of Understanding on Security and Military Cooperation signed in November 2019 between Turkey and Mr. Fayez El Saraj, are respectively in contravention of international law and the UN arms embargo in Libya, and that both undermine regional stability. The Ministers recalled that the Memorandum of Understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea infringes upon the sovereign rights of third States, does not comply with the Law of the Sea and cannot produce any legal consequences for third States.

7- The Ministers deeply regretted the escalation of hostilities in Libya and recalled the commitment to refrain from any military foreign intervention in Libya as agreed in the conclusions of the Berlin conference. In this regard, the Ministers strongly condemned Turkey’s military interference in Libya, and urged Turkey to fully respect the UN arms embargo, and to stop the influx of foreign fighters from Syria to Libya. These developments constitute a threat to the stability of Libya’s neighbours in Africa as well as in Europe.

8- The Ministers called on the Libyan parties to observe a truce during the holy month of Ramadan and stressed their commitment to work towards a comprehensive political solution to the Libyan crisis under the auspices of the United Nations, and expressed their keenness for the resumption of the meetings of the three tracks of the Berlin process (Political, military, economic and financial).

9- The Ministers agreed to continue their consultations on a regular basis.

(Πηγή : Υπουργείο Εξωτερικών - εξωτερικός σύνδεσμος)

δημοσίευση 23/07/2020

Αρχή σελίδας