Η Γαλλία μάχεται κατά της κλιματικής αλλαγής [fr]

Η Γαλλία, ως μέλλουσα προεδρεύουσα της COP21, έθεσε την κλιματική διαταραχή στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της εξωτερικής της πολιτικής και εντατικοποίησε τον πολιτικό διάλογο με όλους τους εταίρους της.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία αποφάσισαν την διοργάνωση μιας Ημέρας κοινής δράσης για το κλίμα στις 9 Σεπτεμβρίου 2014.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας