Η Γαλλία υποδέχτηκε περισσότερους από 2000 πρόσφυγες από την Ελλάδα [fr]

Η Γαλλία διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της στη διαδικασία μετεγκατάστασης προσφύγων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελεί σημαντικό μήνυμα αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών-μελών.

JPEG Με περισσότερους από 2000 πρόσφυγες να έχουν φτάσει στο έδαφός της από τις αρχές του 2016, η Γαλλία αντιπροσωπεύει το 40% των μετεγκαταστάσεων από την Ελλάδα.

Η Γαλλία εκδηλώνει επίσης την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τους πρόσφυγες υποστηρίζοντας οικονομικά τη δράση των διαφόρων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Είτε πρόκειται μέσω της βελτίωσης των υγειονομικών, ιατρικών όρων, της φροντίδας των ευάλωτων ατόμων ή την ανάπτυξη πολιτιστικών υπηρεσιών, η γαλλική ανθρωπιστική απάντηση λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για το νησί της Χίου, όπου η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, με σκοπό την δημιουργία κέντρου υποδοχής και ζωής για ασυνόδευτους ανήλικες.

Τέλος, η Γαλλία στηρίζει επίσης τις προσπάθειες εκπαίδευσης και γλωσσικής διδασκαλίας για τα παιδιά μεταναστών, μέσω των ελληνογαλλικών σχολείων, εκ των οποίων και η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά αλλά και της εθελοντικής εργασίας καθηγητών του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας