Η Γαλλική Σχολή Αθηνών [fr]

Πρώτη αρχαιολογική σχολή της Αθήνας που ιδρύθηκε το 1846, η Γαλλική Σχολή Αθηνών αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο αιχμής με βασική αποστολή την μελέτη της Ελλάδας στο βαλκανικό και μεσογειακό της περιβάλλον, από την προϊστορία μέχρι σήμερα.

JPEG

Στην αποστολή αυτή προστίθεται εκείνη της εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής συνέχειας, διευκολύνοντας στους νέους ερευνητές την πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και τον ελληνικό πολιτισμό και ενθαρρύνοντας την ένταξή τους σε έναν διεθνές επαγγελματικό χώρο υψηλού επιπέδου.

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών είναι :

- ένα εργαστήριο έρευνας, 50 συνεργάτιδες και συνεργάτες που απασχολούνται στις διάφορες υπηρεσίες.
- μια βιβλιοθήκη με περισσότερα από 92 000 βιβλία, εκ των οποίων 1 800 περιοδικά, ελεύθερα ανοικτή στους ερευνητές και με πρόσβαση στις πλέον βέλτιστες ηλεκτρονικές πηγές.
- δημοσιεύσεις, εκ των οποίων ένα επιστημονικό περιοδικό διεθνούς αναγνώρισης, 16 συλλογές, περισσότεροι από 10 τόμοι κάθε χρόνο.
- υλικό αρχείων γραπτά και εικονογραφημένα από τις αποστολές της Σχολής στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ελλάδας και άλλων μεσογειακών χωρών : 8 000 αποτυπώσεις, περισσότερα από 635 000 φωτογραφίες, 52 500 πλάνα και σχέδια, 240 γραμμικά μέτρα χειρόγραφα.
- μια πλατφόρμα υποδοχής : η Σχολή υποδέχεται περισσότερους από 300 ερευνητές το χρόνο στην έδρα της στην Αθήνα, ειδικά στην βιβλιοθήκη. Τα 7 κτήρια ανασκαφών υποδέχονται τα μέλη των επιστημονικών αποστολών για τις επιτόπιες έρευνες ή την μελέτη των συλλογών μουσείων.
- ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης για προσλήψεις σε διεθνές επίπεδο : γαλλικά και ξένα επιστημονικά μέλη, διδακτορικά συμβόλαια, ερευνητές που κατοικούν εδώ και γίνονται δεκτοί βάσει της διεθνούς κινητικότητας, υπότροφοι από όλον τον κόσμο.
- ένα κέντρο επιστημονικών συναντήσεων : καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς διοργανώνονται συνέδρια, ειδικά σεμινάρια και διαλέξεις καλύπτοντας όλο το φάσμα της έρευνας για τον ελληνισμό, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Η Σχολή στηρίζεται σε μια συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα γαλλικά ή ξένα μουσεία και με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS).
- η ευθύνη μεγάλης σπουδαιότητας εργοταξίων ανασκαφών : έως και δέκα αποστολές ανασκαφών κάθε χρόνο στην Ελλάδα, στην Αλβανία και την Κύπρο, σε συνεργασία με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, τις Αρχαιολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Κύπρου, καθώς και με τα ελληνικά, γαλλικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
- η ανάπτυξη ενός πόλου έρευνας φέροντας σε επαφή συναδέλφους με γαλλικούς, ελληνικούς και άλλους θεσμούς με σκοπό την μελέτη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου από την οθωμανική εποχή έως τις εξελίξεις στον 21ο αιώνα.

PNGYoutube

Επικοινωνία :
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Διδότου 6 106 80 Αθήνα
Tηλ. : + 30 210 36 79 900
Fax : + 30 210 36 32 101
efa@efa.gr
www.efa.gr

Περισσότερα

CEFAEL

Συλλογές της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Η CEFAEL είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των εκδόσεων της Σχολής από το 1877. Αποτελεί την πρώτη πύλη ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων στις ελληνικές μελέτες, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 500 τόμους βιβλίων, ήτοι 250 000 σελίδες. Η CEFAEL αποτελεί την επιστημονική κληρονομιά 150 και πλέον ετών έρευνας του ελληνικού κόσμου, ένα σύνολο ερευνών που παράχθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης παράδοσης ακαδημαϊκής εργασίας από περισσότερους από 1.100 συγγραφείς.

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών -EFA στο δίκτυο των Γαλλικών Σχολών του Εξωτερικού

http://www.resefe.fr/ecole-francaise-d-athenes

ανανέωση : 12 janvier 2017

δημοσίευση 31/01/2017

Αρχή σελίδας