Η Λετονία αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

Η Λετονία παραλαμβάνει την σκυτάλη από την Ιταλία και θα ασκήσει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Το επόμενο κράτος που θα αναλάβει την προεδρία είναι το Λουξεμβούργο.

Επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Λετονίας της Ευρωπαϊκής

http://www.es2015.lv

PNG

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας