Η Ολλανδία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ολλανδία παίρνει τη σκυτάλη από το Λουξεμβούργο και αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2016 την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη στη σειρά η Σλοβακία.

Ιστοσελίδα της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.eu2016.nl

JPEG

Περισσότερα

Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη κάθε έξι μήνες, (εκ περιτροπής την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου ετησίως) σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1957, η Γαλλία έχει αναλάβει 12 φορές την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία γαλλική προεδρία είχε λάβει χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2008.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, η Ελλάδα έχει αναλάβει 5 φορές, την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1983, 1988, 1994, 2003 και 2014).

Περισσότερες πληροφορίες

- Λογαριασμός Twitter της Ολλανδικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
@EU2016NL
hashtag : #EU2016NL

Δείτε ακόμα

- Φάκελος "Ολλανδία" στην ιστοσελίδα της France-Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr

- Παρουσίαση της Ολλανδίας στην ιστοσελίδα "Toute l’Europe"

- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ολλανδία
- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Γαλλία

- Europa : η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας