Η Σλοβακία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Σλοβακία παίρνει τη σκυτάλη από την Ολλανδία και αναλαμβάνει από την 1η Ιουλιου 2016 την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη στη σειρά η Μάλτα.

Ιστοσελίδα της σλοβακικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.eu2016.sk

JPEG

Περισσότερα

Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη κάθε έξι μήνες, (εκ περιτροπής την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου ετησίως) σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1957, η Γαλλία έχει αναλάβει 12 φορές την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία γαλλική προεδρία είχε λάβει χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2008.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, η Ελλάδα έχει αναλάβει 5 φορές, την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1983, 1988, 1994, 2003 και 2014).

Περισσότερες πληροφορίες

- Λογαριασμός Twitter της Σλοβακικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
- twitter.com/eu2016sk
Ηashtag : @eu2016sk
- Σελίδα Facebook : https://www.facebook.com/eu2016sk/

Δείτε ακόμα

- Φάκελος "Σλοβακία" στην ιστοσελίδα της France-Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr

- Παρουσίαση της Σλοβακίας στην ιστοσελίδα "Toute l’Europe" sur "Touteleurope.fr"

- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Σλοβακία
- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Σλοβακία στην Γαλλία

- Europa : η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημοσίευση 01/02/2017

Αρχή σελίδας