Η γαλλική αρχαιολογία στο εξωτερικό : κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και συνεργασίας [fr]

PNG

Χάρη στην μακρόχρονη παρουσία της γαλλικής αρχαιολογίας και στην εξέλιξη ορισμένων μεθόδων έρευνας στην Γαλλία, οι γαλλικές αποστολές αποτελούν πραγματική αναφορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναγνώριση της γαλλικής εμπειρογνωμοσύνης στο εξωτερικό αποτελεί και την πηγή σταθερών και γόνιμων συνεργασιών, αφού συμβάλλει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς πολλά υποσχόμενων ερευνητών σε όλο τον κόσμο.

Η εκπαίδευση και η μεταφορά γνώσης στον πυρήνα σταθερών συνεργασιών

Οι γαλλικές αρχαιολογικές αποστολές διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους στην εκπαίδευση στην έρευνα, τόσο στους ίδιους τους αρχαιολογικούς χώρους όσο και στα εργαστήρια. Το 2016 περισσότεροι από 800 υποψήφιοι διδάκτορες και κάτοχοι μεταδιδακτορικών σπουδών που συμμετείχαν στις αποστολές, εκ των οποίων περισσότεροι από το ένα τρίτο προέρχονται από την χώρα υποδοχής, χωρίς να προσμετρούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές ή επιπέδου μάστερ, των οποίων ο αριθμός είναι εξίσου μεγάλος στα αρχαιολογικά εργοτάξια. Επίσης, απονεμήθηκαν περίπου 350 υποτροφίες για πρακτική άσκηση ή διδακτορικό πρόγραμμα, εκ των οποίων οι μισές σε ντόπιους σπουδαστές.

Η διεθνής αυτή διάσταση της έρευνας εξαρτάται πριν από όλα από τους αρχαιολόγους που εκπονούν σε τακτική βάση νέα προγράμματα συνεργασίας. Οι γαλλικές πρεσβείες στο εξωτερικό, σύνδεσμοι του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης, στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες και βοηθούν έτσι στην ανανέωση των επαφών με τα επιτόπου πανεπιστήμια. Η δράση της πρεσβείας στο Τζιμπουτί για παράδειγμα βοηθά τους υπευθύνους των γαλλικών αρχαιολογικών αποστολών να παρέχουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας.

Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης βοηθά ώστε κάθε χρόνο πολλές δεκάδες ξένοι ερευνητές να γίνονται δεκτοί σε γαλλικά ιδρύματα για να τελειοποιήσουν την μεθοδολογική τους προσέγγιση στο πλαίσιο διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ή ακόμα για να ολοκληρώσουν την διατριβή τους. Το 2016 το Υπουργείο δημιούργησε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα : 15 υποψήφιοι διδάκτορες από τις πέντε ηπείρους έλαβαν υποτροφία για να κάνουν μια πρακτική άσκηση στα καλύτερα γαλλικά εργαστήρια.

Η μετάδοση της γνώσης, μια ευκαιρία για την συνεργασία

Η μετάδοση και η αξιοποίηση αυτής της τόσο πλούσιας γνώσης είναι θεμελιώδους σημασίας, και αυτός είναι ο λόγος που οι γαλλικές αρχαιολογικές αποστολές ανέπτυξαν δυνατούς δεσμούς με τα πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα των χωρών υποδοχής. Τα μέλη των αποστολών συμμετέχουν σε πολλά συνέδρια, τόσο εθνικά όσο και διεθνή, συμβάλλοντας έτσι στην αναγνώριση και την μετάδοση της γαλλικής έρευνας.

Η ζήτηση από τις ίδιες τις χώρες υποδοχής μπορεί επίσης να δημιουργήσει συνεργασίες. Η Γαλλία είναι για παράδειγμα η μόνη ξένη χώρα που διαθέτει ερευνητική ομάδα στην Βόρεια Κορέα (Αρχαιολογική αποστολή στο Καεσόνγκ υπό τη διεύθυνση του E. Chabanol), σε συνέχεια του αιτήματος της National Authority for the Protection of Cultural Heritage (NAPCH). Η πρωτοβουλία αυτή κατέληξε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δύο ερευνητές από την Βόρεια Κορέα σε ένα άλλο αρχαιολογικό εργοτάξιο υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης, αλλά και σε μια σημαντική έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο της Κορέας (2014).

Οι δράσεις των αρχαιολογικών αποστολών συνεπάγονται έτσι μια σημαντική συνεργασία στον τομέα των μουσείων που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Μεγάλος είναι ο αριθμός των μουσείων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, όπως είναι η περίπτωση φέτος στο Σουδάν, στον αρχαιολογικό χώρο της νήσου Σάι, όπου η επανέναρξη της ανασκαφής έγινε από τον Vincent Francigny. Η κατασκευή του μουσείου που στηρίζεται στο κτήριο των ανασκαφών μπόρεσε να γίνει με την υποστήριξη του Γαλλικού τμήματος της διεύθυνσης αρχαιοτήτων του Σουδάν (SFDAS) και των Qatar Museum Authorities (QMA). Το μουσείο θα επιτρέψει την αξιοποίηση των πλούσιων συλλογών που κληρονομήθηκαν από αυτήν την γαλλική αρχαιολογική αποστολή που ξεκίνησε το 1954, συμβάλλοντας στην εδραίωση μιας σημαντικής αρχαιολογικής παράδοσης στο Σουδάν.

PNG

Πηγή :

- Εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό RFI (στα γαλλικά) Pourquoi l’histoire de l’Afrique se lit dans son art rupestre ?

δημοσίευση 14/03/2017

Αρχή σελίδας