Η θέση της γαλλικής γλώσσας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς [fr]

#francophonie
#UE

Η γαλλίδα Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Nathalie Loiseau απάντησε σε μια γραπτή ερώτηση προς την Εθνοσυνέλευση σχετικά με τη θέση της γαλλικής γλώσσας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παρίσι 7 Αυγούστου 2018.

«Τα γαλλικά είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο μετά την αγγλική στην ευρωπαϊκή διπλωματία και αποτελεί μια από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE). Ωστόσο, είναι αληθές ότι παρατηρούμε μιαν ενίσχυση των πρακτικών που ευνοεί την αγγλική γλώσσα. Το σχέδιο "γαλλική γλώσσα και πολυγλωσσία" που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ινστιτούτο της Γαλλίας στις 20 Μαρτίου 2018 φιλοδοξεί να κάνει την γαλλική γώσσα μια από τις τρείς βασικές γλώσσες του κόσμου του 21ου αιώνα. Θέτει σκοπό του την ενίσχυση της χρήσης της γαλλικής γλώσσας στους εμβληματικούς θεσμούς της διεθνούς και ευρωπαϊκής σκηνής.

Η στρατηγική που υιοθετήθηκε βασίζεται : (α) αφενός στην ενίσχυση του γαλλικού μηχανισμού γλωσσικής κατάρτισης των παραγόντων-κλειδιά και κυρίως των υψηλόβαθμων ευρωπαϊων υπαλλήλων, είτε άμεσα, είτε σε σχέση με τους εταίρους μας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF), και (β) αφετέρου στην χρήση των ευκαιριών που απορρέουν από τα γλωσσικά καθεστώτα στους διάφορους θεσμούς.

Όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνει ήδη από φέτος η Γαλλία, ο μηχανισμός γλωσσικής κατάρτισης για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύθηκε και διευρύνθηκε με την δημιουργία ενός Ταμείου υπέρ της γλωσσικής παρέμβασης. Το Ταμείο έδωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης γλωσσικών εκπαιδεύσεων για τους διπλωμάτες και υψηλόβαθμους υπαλλήλους των Κρατών-μελών ή γειτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη, εταίρους ή παρατηρητές του ΔΟΓ και που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Το 2018, εννέα χώρες έχουν λάβει κονδύλια από το ταμείο : Αγία Έδρα, Λευκορωσία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Τουρκία, Φιλανδία. Το Ταμείο εντάσσεται συμπληρωματικά στο πρόγραμμα «Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις» του ΔΟΓ.

Ένα δεύτερο πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης που απευθύνεται στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε την ευκαιρία διοργάνωσης μαθημάτων γαλλικής γλώσσας στην Alliance française στις Βρυξέλλες καθώς και πρακτική άσκηση ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητευόμενων για 22 υψηλόβαθμους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνεται επίσης κατά επικεντρωμένο τρόπο στους Επιτρόπους και τα μέλη των γραφείων τους.

Όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται με τους εταίρους : (α) το 2019, η Γαλλία θα συνδιοργανώσει στις Βρυξέλλες μια «Ημέρα Γαλλοφωνίας και Πολυγλωσσίας», εκδήλωση στην οποία θα πραγματοποιηθεί ένα σεμινάριο με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων και πραγματογνωμόνων γύρω από τέσσερεις στρατηγικούς άξονες : πολιτικό και νομικό, μετάφραση και ψηφιακός τομέας, ΜΜΕ και γλωσσική πολυμορφία, πολυγλωσσία και πολιτιστικά και επιστημονικά περιεχόμενα. (β) Η Γαλλία υπενθυμίζει συστηματικά στα όργανα του ΔΟΓ και τις ομάδες εργασίας, τη σημασία της υποστήριξης της γαλλικής γλώσσας στην Ε.Ε. Οι γαλλικές Αρχές θα συνεχίσουν να ευαισθητοποιούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΔΟΓ στο ζήτημα αυτό και θα ενθαρρύνουν τον ΔΟΓ να διατηρήσει προγράμματα που απευθύνονται σε υψηλόβαθμους ευρωπαϊους υπαλλήλους και διπλωμάτες, στο πρότυπο των Εθνικών Γαλλόφωνων Πρωτοβουλιών (IFN) και των Γαλλόφωνων Πρωτουβουλιών Κατάρτισης (IFE). Οι πρωτοβουλίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα κατάρτισης σημαντικού αριθμού διπλωματών, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και αποτελούν την εγγύηση της διαχρονικότητας της χρήσης της γαλλικής γλώσσας στην Ε.Ε.

Στις 9 Οκτωβρίου 2018 θα λάβει χώρα στο Erevan μια άτυπη υπουργική συνάντηση των 17 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έιναι Μέλη ή Παρατηρητές στον ΔΟΓ, στο περιθώριο στης Υπουργικής Διάσκεψης Γαλλοφωνίας. Η συνάντηση θα είναι αφιερωμένη στη θέση της γαλλικής γλώσσας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Γαλλία συμμετέχει ήδη στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις.

Τέλος, όσον αφορά τα γλωσσικά καθεστώτα των υπό δημιουργία ή ήδη υπάρχοντων οργάνων, η Γαλλία : (α) θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη διατήρηση της γαλλικής γλώσσας ως γλώσσα εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της οποίας η χρήση είναι ο καλύτερος εγγυητής της ενότητας και της συνοχής της νομολογίας του Δικαστηρίου. (β) θα αδράξει την ευκαιρία που αποτελεί η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Η γεωγραφική και λειτουργική εγγύτητα της Εισαγγελικής Αρχής και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνηγορούν ώστε τα γαλλικά να κατέχουν σημαντική θέση./.»

(Source : site Internet de l’Assemblée nationale)

δημοσίευση 01/04/2019

Αρχή σελίδας