Η πρεσβεία δεσμεύεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη [fr]

Σε μια προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Πρεσβεία της Γαλλίας δεσμεύτηκε στο πρόγραμμα «Πράσινη Πρεσβεία », όπως και πολλές άλλες διπλωματικές αντιπροσωπείες της Γαλλίας σε όλον τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο τύπου και επικοινωνίας σας προτείνει μια σειρά δίγλωσσων γραφικών απεικονίσεων με συμβουλές και ορθές πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, που μπορείτε να μοιραστείτε και να διαδώσετε γύρω σας :

- 29 Αυγούστου 2017 : Πληροφορογραφία « Οικο-πολίτης στο σπίτι »
- 5 Σεπτεμβρίου 2017 : Πληροφορογραφία « Οικο-πολίτης στο γραφείο »
- 12 Σεπτεμβρίου 2017 : Πληροφορογραφία « Οι Αγορές »
- 19 Σεπτεμβρίου 2017 : Πληροφοργραφία « Τα απορρίμματα »
- 26 Σεπτεμβρίου 2017 : Πληροφορογραφία « Οι μετακινήσεις »

Η εφαρμογή των παραπάνω πρακτικών θα βοηθήσει το γαλλικό διπλωματικό δίκτυο στο εξωτερικό να στοχεύσει στην « ουδετερότητα άνθρακα » μέχρι το 2020.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας