Η Expertise France άνοιξε γραφείο στην Ελλάδα [fr]

Στις 19 Ιανουαρίου 2017 το γραφείο διεθνούς συνεργασίας "Expertise France" άνοιξε γραφείο στην Αθήνα με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της τεχνικής βοήθειας που παρέχει στην ελληνική κυβέρνηση.

Η "Expertise France" στην Ελλάδα

PNGΔημόσιος φορέας, η Expertise France είναι ο γαλλικός οργανισμός διεθνούς τεχνικής συνεργασίας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση από το 2013, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας προς στην Ελλάδα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων SRSS)

Ο συγκεκριμένος τομέας είναι μια από τις ειδικότητες της "Expertise France", που δημιούργησε ο πόλος Μεταρρύθμιση του Κράτους και Αποκέντρωση. Ο πόλος αυτός είναι αρμόδιος για τους τομείς της μεταρρύθμισης του Κράτους και της αποκέντρωσης, περιλαμβάνοντας τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις που διεξάγονται αφορούν κυρίως (i) την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης γύρω από τις στρατηγικές τους λειτουργίες (κατεύθυνση των δημόσιων πολιτικών και συντονισμός του κυβερνητικού έργου) : (ii) τη μελέτη διαδικασιών για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, (iii) τον καθορισμό και την εφαρμογή εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης, καθώς και (iv) την εφαρμογή διαδικασιών αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης.

Δράση της "Expertise France" στον κόσμο

Ο οργανισμός αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες :

  • δημοκρατική, οικονομική και χρηματοοικονομική διακυβέρνηση,
  • σταθεροποίηση των χωρών που βρίσκονται σε κρίση / ή σε μετά κρίση κατάσταση, και ασφάλεια
  • καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και αστική βιώσιμη ανάπτυξη
  • ενίσχυση των συστημάτων υγείας, κοινωνική προστασία και απασχόληση.

Στους παραπάνω τομείς, η "Expertise France" έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης των δυνατοτήτων και κινητοποίησης της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ενώ λειτουργεί επίσης και ως αρχικός φορέας κατάρτισης προγραμμάτων, συνδυάζοντας την δημόσια εμπειρογνωμοσύνη με την ιδιωτική τεχνογνωσία.

Με έναν όγκο δραστηριοτήτων 130 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 400 προγράμματα σε 80 χώρες και με 63 000 ημέρες εμπειρογνωμοσύνης τον χρόνο, η "Expertise France" εντάσσει τη δράση της στο πλαίσιο της πολιτικής αλληλεγγύης και της οικονομικής διπλωματίας της Γαλλίας.

Περισσότερα

- Επίσημη ιστοσελίδα : Expertise France

δημοσίευση 19/06/2020

Αρχή σελίδας