Η Nάντη Πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στις 29 Νοεμβρίου 2012 τον τίτλο της "Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2013" στην πόλη Νάντη, στη δυτική Γαλλία.

Το Βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης απονέμεται κάθε χρόνο στην πόλη που δεσμεύεται με υποδειγματικό τρόπο στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης.

Από την πρώτη απονομή το 2010, πέντε πόλεις έχουν βραβευθεί με το βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το 2012, το βραβείο είχε απονεμηθεί στην πόλη Vitoria-Gasteiz της Ισπανίας. Το 2014, η Νάντη θα παραχωρήσει τον τίτλο στην πόλη της Κοπεγχάγης.

Περισσότερα

- Επίσημη ιστοσελίδα : http://www.nantesgreencapital.fr
- « European Green Capital » στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

JPEG

dernière modification le 06/04/2018

haut de la page