Θεωρήσεις Εισόδου στη Γαλλία (Visas) [fr]

Όλοι οι ξένοι υπήκοοι που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Γαλλία πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στα σύνορα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τον σκοπό της παραμονής, τα έξοδα διαμονής και τις συνθήκες διαβίωσης.

Σε μερικές περιπτώσεις η θεώρηση (visa) είναι απαραίτητη και πρέπει να ζητηθεί πριν την αναχώρηση από τις προξενικές γαλλικές αρχές.

Χρειάζεστε βίζα ;

Για να μάθετε αν χρειάζεστε θεώρηση (visa) και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, συμβουλευτείτε τις σελίδες του προξενικού τμήματος.

Στην Ελλάδα, οι κοινές θεωρήσεις εισόδου για την Γαλλία χορηγούνται αποκλειστικά από το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα.

Οι Έλληνες υπήκοοι δεν χρειάζονται θεώρηση ή διαβατήριο για να ταξιδέψουν στη Γαλλία.

Οι αιτούντες θεώρηση (visa) που διαμένουν στην προξενική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης ή σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή της Αθήνας πρέπει να παρουσιαστούν προσωπικά στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Γαλλίας που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 6 -106 71 Αθήνα. Από τις 5 Οκτωβρίου 2009, η χορήγηση θεώρησης με βιομετρικά στοιχεία απαιτεί την υποχρεωτική παρουσία του αιτούντα. Εάν χορηγηθεί η θεώρηση, ο αιτών πρέπει να την παραλάβει προσωπικά από το Προξενικό Τμήμα.

Το Προξενικό Τμήμα της Γαλλίας στην Αθήνα χορηγεί επίσης θεωρήσεις σύντομης διάρκειας για τα παρακάτω κράτη, ως εκπρόσωπος αυτών στην Ελλάδα : Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τζιμπουτί και Τόγκο.

Ξένοι υπήκοοι που διαμένουν στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Σένγκεν, οι υπήκοοι τρίτων χωρών (μη-ευρωπαϊκών) που διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση στη Γαλλία, εφόσον διαθέτουν διαβατήριο (ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη Γαλλία) και άδεια παραμονής σε ισχύ που έχει χορηγηθεί από τις ελληνικές αρχές.

Περισσότερα

= France-visas, η επίσημη ιστοσελίδα των θεωρήσεων για τη Γαλλία :
https://france-visas.gouv.fr/

- Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων

- "Les étrangers en France" (Οι αλλοδαποί στη Γαλλία) στην ιστοσελίδα του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804

δημοσίευση 03/03/2021

Αρχή σελίδας