Ιταλική Προεδρία της Ε.Ε. (2ο εξάμηνο 2014)

Μετά την Ελλάδα, η Ιταλία αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου 2014 την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ιταλικής Προεδρίας της Ε.Ε.

στα ιταλικά : www.italia2014.eu/it
στα γαλλικά : www.italia2014.eu/fr/
στα αγγλικά : www.italia2014.eu/en

JPEG

Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη κάθε έξι μήνες, σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την ημερομηνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, η Ελλάδα έχει αναλάβει 5 φορές, την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1983, 1988, 1994, 2003 και 2014).

Περισσότερες πληροφορίες

- Λογαριασμός Twitter της Ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
@IT2014EU
hashtag : #IT2014EU

- Λογαριασμός Youtube της Ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : https://www.youtube.com/channel/UCXZyWpWlIV9rRau5axwgqXg

- Λογαριασμός Flickr της Ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης : https://www.flickr.com/photos/palazzochigi/

- Λογαριασμός Google+ : https://plus.google.com/109505657927580325382/videos

Δείτε επίσης

- Φάκελος "Ιταλία" στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών
www.diplomatie.gouv.fr

- Παρουσίαση της Ιταλίας στην ιστοσελίδα Όλη η Ευρώπη - Toute l’Europe sur "Touteleurope.fr"

- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Γαλλία

- Europa : η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας