Καλοκαιρινές Εκπτώσεις 2018 : πρακτικές πληροφορίες [fr]

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκινούν στη Γαλλία την Τετάρτη 27 Ιουνίου και τελειώνουν την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018.

Η καλοκαιρινή περίοδος εκπτώσεων διαρκεί στη Γαλλία 6 εβδομάδες. Εκτός παρεκκλίσεως, η εκπτωτική περίοδος ξεκινά συνήθως την τελευταία Τετάρτη του Ιουνίου για μια ένα διάστημα έξι εβδομάδων.

Οι ημερομηνίες των εκπτωτικών περιόδων μπορεί να διαφέρουν σε μερικούς δήμους και υπερπόντιους νομούς.

JPEG

Στη Γαλλία προβλέπονται δύο περιόδοι τακτικών εκπτώσεων, η καλοκαιρινή και η χειμερινή, οι οποίες ορίζονται από τις αντίστοιχες νομαρχίες κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών.

Περισσότερα

- Περίοδοι εκπτώσεων ανά νομό (2018) στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/σης Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Δίωξης της απάτης (DGCCRF)

δημοσίευση 17/08/2018

Αρχή σελίδας