Κλίμα - Έκθεση για τα αποτελέσματα των εθνικών συνεισφορών - Δήλωση του Laurent Fabius [fr]

"Η Γραμματεία της συνθήκης για το κλίμα παρουσίασε σήμερα την έκθεσή της για τα τα αποτελέσματα των εθνικών συνεισφορών που δημοσιεύτηκαν πριν την 1η Οκτωβρίου από 146 Κράτη, ενόψει της Διάσκεψης στο Παρίσι. Καλώ όλες τις χώρες να προβούν στην ίδια ενέργεια πριν την έναρξη της Διάσκεψης".

"Η έκθεση μαρτυρά ότι οι εθνικές συνεισφορές βοηθούν στο να αλλάξουν τα δεδομένα και να απομακρύνουν τα χειρότερα, δηλαδή μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4°C-5°C ή περισσότερο. Επιβεβαιώνει ότι είναι δυνατή μια πορεία για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω των 1,5 -2°C μέχρι το τέλος του αιώνα, κάτι όμως που συνεπάγεται περισσότερες προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Μερικές εκτιμήσεις μας θέτουν σε μια πορεία αύξησης της θερμοκρασίας μεταξύ 2,7°C και 3° C μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία επίτευξης συμφωνίας κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης COP21 στο Παρίσι, η οποία θα θεσπίσει τους κανόνες για περιοδική αναθεώρηση της αύξησης των εθνικών συνεισφορών.

Πέρα από τους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερµοκηπίου, οι συνεισφορές περιλαμβάνουν στοιχεία για φιλόδοξες πολιτικές ανά κλάδο (ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα…). Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στο να ανοίξει η συζήτηση για το κλίμα σε πολλές χώρες, ειδικότερα με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις.

Η συνάντηση Pre-COP που θα φιλοξενήσω 8 με 10 Νοεμβρίου στο Παρίσι και στην οποία θα συμμετάσχουν 80 περίπου υπουργοί για να συζητήσουν για το σύνολο των μεγάλων θεμάτων της συμφωνίας, θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο των καίριων αυτών θεμάτων.

Η διαδικασία των εθνικών συνεισφορών αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία των διαπραγματεύσεων για το κλίμα και αποτελεί στέρεη βάση για την απαραίτητη επιτυχία στο Παρίσι."

  • Κατάλογος των εθνικών συνεισφορών (στα γαλλικά) :

JPEG

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας