Κοινή δήλωση των Υπουργείων Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας (25/6/2020) [fr]

Λιβύη: Κοινή δήλωση των Υπουργείων Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας (ανακοινωθέν)

25 Ιουνίου 2020

Δεδομένου του αυξανόμενου κινδύνου επιδείνωσης της κατάστασης στη Λιβύη και κλιμάκωσης στην περιοχή, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία καλούν όλα τα μέρη στη Λιβύη να παύσουν αμέσως και άνευ όρων κάθε εχθροπραξία και ανεφοδιασμό σε στρατιωτικά μέσα.

Προτρέπουν επίσης όλους τους ξένους εμπλεκόμενους να βάλουν τέλος σε οποιαδήποτε παρέμβαση και να σεβαστούν πλήρως το εμπάργκο όπλων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ενθαρρύνουν την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 5+5 υπό την αιγίδα της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της Λιβύης (UNSMIL), ώστε να επιτευχθεί η υπογραφή μιας αξιόπιστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πρόκειται για ένα ουσιώδες στοιχείο για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την αποτελεσματική επανεκκίνηση του πολιτικού διαλόγου στο εσωτερικό της Λιβύης και την εύρεση μιας λύσης χωρίς συγκρούσεις. Όλες οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας της Αιγύπτου της 6ης Ιουνίου, κρίνονται θετικές. Κάθε πρωτοβουλία στήριξης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και εύρεσης πολιτικής λύσης πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των αρχών της Διάσκεψης του Βερολίνου.

***

Face au risque croissant de dégradation de la situation en Libye et d’escalade régionale, la France, l’Allemagne et l’Italie appellent toutes les parties libyennes à cesser immédiatement et sans condition les combats et à suspendre le renforcement en cours des moyens militaires à travers le pays.

Elles exhortent également les acteurs étrangers à mettre un terme à toutes les ingérences et à respecter pleinement l’embargo sur les armes établi par le Conseil de sécurité des Nations unies. Elles encouragent la conclusion rapide des négociations au sein du comité militaire 5+5 sous l’égide de la MANUL pour permettre la signature d’un accord de cessez-le-feu durable et crédible.

Il s’agit d’un élément essentiel pour créer les conditions nécessaires à la reprise effective du dialogue politique inter-libyen, qui permettra une résolution pérenne du conflit. Tous les efforts en ce sens, y compris l’initiative égyptienne annoncée le 6 juin, doivent être encouragés. Toute initiative en soutien à un accord de cessez-le-feu et à un règlement politique négocié de la crise libyenne doit être pleinement inclusive et s’inscrire résolument dans le cadre des principes de la Conférence de Berlin, qui demeure le seul cadre viable.

***

In light of the growing risks of a deterioration of the situation in Libya and regional escalation, France, Germany and Italy call on all Libyan parties to immediately and unconditionally cease fighting and to suspend the ongoing military build-up throughout the country.

They also urge foreign actors to end all interference and to fully respect the arms embargo established by the United Nations Security Council. They encourage the swift conclusion of negotiations within the 5+5 military working group under the auspices of UNSMIL to enable the signature of a sustainable and credible ceasefire agreement.

This is an essential element to create the necessary climate for the concrete resumption of inter-Libyan political dialogue which will enable a sustainable resolution to the conflict. All efforts in this regard, including the Egyptian initiative announced on 6 June, must be encouraged. Any initiative in support of a cease-fire agreement and of negotiated political settlement of the Libyan crisis must be fully inclusive and be firmly anchored to the architecture of the Berlin Process which remains the only viable framework".

(Πηγές: France Diplomatie)

δημοσίευση 26/06/2020

Αρχή σελίδας