Κοινωνικό Παντοπωλείο του Γαλλικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας (Aρχεία 2014) [fr]

JPEG

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Επιθυμώ με το παρόν να αναδημοσιεύσω το παρακάτω μήνυμα του Γαλλικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας. Το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζει πλήρως αυτήν την πρωτοβουλία:

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πολλές γαλλικές και γαλλοελληνικές οικογένειες βρίσκονται σε ανάγκη. Το τοπικό παράρτημα του Γαλλικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας, με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει έκκληση αλληλεγγύης για τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Με τη βοήθειά σας, θα θέλαμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες και να διασφαλίσουμε τη σίτιση συμπατριωτών μας στη Βόρεια Ελλάδα που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.

Για αυτό το σκοπό, μπορείτε να παραδώσετε στο Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη τρόφιμα για τα οποία δεν απαιτείται συντήρηση (βρείτε παρακάτω τον κατάλογο). Το τοπικό παράρτημα του Γαλλικού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας θα φροντίσει για τη διανομή των δωρεών σας, μέσα σε κούτες, στις γαλλικές και γαλλοελληνικές μειονεκτούντες οικογένειες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ

Με εκτίμηση

Christophe Le Rigoleur, Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας

JPEG

δημοσίευση 05/06/2019

Αρχή σελίδας