Κωνσταντίνος ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, Πρύτανης Ε.Μ.Π [fr]

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π., ο κ. Κων/νος Μουτζούρης συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην πόλη Grenoble, στη Γαλλία (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Υδραυλικού Μηχανικού) και είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του ιδίου πανεπιστημίου.

| JPEG|

Καθηγητής Ακτομηχανικής και Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π., ο κ. Μουτζούρης είναι σήμερα Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της Συγκλήτου, Διευθυντής Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π., Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως Περιουσίας Ε.Μ.Π. και μέλος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..

Πραγματοποιήσατε ένα μέρος των σπουδών σας στη Γαλλία.
Ποιά ήταν η συνεισφορά της Γαλλίας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία ;

"Η φοίτησή μου στη Σχολή Μηχανικών του Institut National Polytechnique de Grenoble για το Δίπλωμα Μηχανικού, μου παρείχε τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις για τη σταδιοδρομία μου ως Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η σχολή αποτελεί άριστο ίδρυμα για τη θεωρητική κατάρτιση με λαμπρούς ερευνητές και εξαιρετικές εγκαταστάσεις.

Πρέπει να τονίσω ότι η συμβολή της Γαλλίας δεν περιορίστηκε μόνο στο επιστημονικό επίπεδο. Υπήρξε καθοριστική και σε πολιτιστικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο, γεγονός που με έκανε πραγματικό γαλλόφιλο."

Πώς κρατήσατε ζωντανή την ελληνογαλλική σχέση ;

"Πριν εκλεγώ Πρύτανης, ήμουν Πρόεδρος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π για τέσσερεις θητείες. Κατά την περίοδο αυτή, υπογράψαμε μια συμφωνία με την Ecole des Ponts et Chaussées σχετικά με το διπλό δίπλωμα μεταξύ των δύο πανεπιστημίων. Το 2007, ο έλληνας Υπουργός Παιδείας υπέγραψε το διάταγμα συνεργασίας ανάμεσα στο Ε.Μ.Π. και την Ecole des Ponts et Chaussées σχετικά με τα διδακτορικά κοινής επίβλεψης."

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την πανεπιστημιακή συνεργασία ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα ;

"Από την εμπειρία μου, θα έλεγα ότι η ανταλλαγή σπουδαστών, ερευνητών, καθηγητών και φοιτητών που ετοιμάζουν διδακτορικό, αποτελεί την καλύτερη μέθοδο.

Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για σπουδές σε επίπεδο Master. Η Γαλλία και τα πανεπιστήμιά της μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Είμαστε έτοιμοι να τα βοηθήσουμε."

Περισσότερα

- Ιστοσελίδα Ε.Μ.Π.
- Ιστοσελίδα του Institut National Polytechnique de Grenoble

δημοσίευση 06/03/2008

Αρχή σελίδας