Κύκλος 2018 σεμιναρίων AVITEM για την εδαφική και αστική ανάπτυξη στη Μεσόγειο [fr]

Κατάρτιση γύρω από τις μητροπολιτικές μεταβάσεις στην Μεσόγειο, στο πλαίσιο ενός κύκλου τριών σεμιναρίων από το Γραφείο Βιώσιμων Μεσογειακών Πόλεων και Εδαφών (AVITEM) σε συπαραγωγή με το Γαλλικό Γραφείο Ανάπτυξης (AFD)
και το Γραφείο Γερμανικής Συνεργασίας (GIZ) .

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρία σεμινάρια που θα διοργανωθούν σε τρία μητροπολιτικά σημεία του νότου. Τα σεμινάρια αυτά, διάρκειας πέντε ημερών έχουν σχεδιασθεί σε στενή συνεργασία με τους πολιτικούς και τεχνικούς υπεύθυνους των μητροπόλεων υποδοχής.

Οι ομιλητές, οι οποίοι διαθέτουν μια επιτόπια επιχειρησιακή εμπειρία, είναι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, σημαντικοί κοινωνικο-οικονομικοί φορείς της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πανεπιστημιακοί-ερευνητές που θα προτείνουν νέες προσεγγίσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του δημοσίου, σε μελετητές και υπεύθυνους ανάπτυξης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε υπεύθυνους επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εδαφική και αστική ανάπτυξη.

25 εισηγητές από διάφορες μεσογειακές χώρες και με διαφορετικό προφίλ είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα θα επιλεγούν για την εμβάθυνση των ανταλλαγών.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων ορίστηκε η 15 Μαρτίου 2018. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει στα τέλη Μαρτίου 2018.

- Κατεβάστε τον φάκελο υποψηφιότητας
- Παρουσίαση 2018

Περισσότερα

- Κύκλος σεμιναρίων 2018 : εγγραφές

δημοσίευση 27/03/2018

Αρχή σελίδας