Λιθουανική προεδρία της Ε.Ε.. (2ο εξάμηνο 2013)

Από την 1η Ιουλίου 2013, η Λιθουανία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. για έξι μήνες , από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

JPEG

Ο κύκλος του λογότυπου της Λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. συμβολίζει την κοινότητα, τονίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι η Λιθουανία θα αποτελέσει έναν ευσυνείδητο διαμεσολαβητή που θα προσπαθήσει να συντονίσει τις διαφορετικές απόψεις ».

Ο λογότυπος μιλά για μιαν ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, για χώρες που θέλουν και μπορούν να εργάζονται από κοινού, για κοινές ευρωπαϊκές αξίες και για την ικανότητά τους να απαντούν σε όλες τις προκλήσεις. Τα χρώματα του λογότυπου αναφέρονται στους δεσμούς της Λιθουανίας με την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και της Βόρειας Ευρώπης, και η μπλε λωρίδα της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβολίζει τις κοινές αξίες και επιχειρήσεις. Ο κύκλος του λογότυπου συνδέεται με κοτσίδα στα χρώματα της σημαίας της Λιθουανίας : το κίτρινο, πράσινο και κόκκινο.

Περισσότερα για το λογότυπο

- Η επίσημη ιστοσελίδα [www.eu2013.lt/fr/>http://www.eu2013.lt/fr/]

Περισσότερα

Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναλλάσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη κάθε έξι μήνες, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα.

Από το 1995, η Γαλλία προήδρευσε τρεις φορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1995, 2000 και 2008). Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

- Ιστοσελίδα της Λιθουανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.eu2013.lt

- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Λιθουανία
www.ambafrance-lt.org

- Φάκελος "Λιθουανία" στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών
www.diplomatie.gouv.fr

- Παρουσίαση της Λιθουανίας στην ιστοσελίδα Toute l’Europe, "Touteleurope.fr"

- Ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Λιθουανίας στην Ελλάδα

- Europa : η διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας