Μεταναστευτική κρίση : ανανέωση της σύμβασης μεταξύ Γαλλίας και ΜΕΤΑδρασης [fr]

Μετά τη χρηματοδότηση της δημιουργίας το φθινόπωρο του 2016 ενός Κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο νησί της Χίου, η Γαλλία αποφάσισε την ανανέωση της στήριξής της προς την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση για ένα νέο εξάμηνο.

Προς τον σκοπό αυτόν, και σύμφωνα με την ανθρωπιστική της δέσμευση προς την Ελλάδα, η Γαλλία διασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία της βασικής μονάδας υποδοχής και φιλοξενίας για μη συνοδευόμενους ανηλίκους στην Χίο , νησί που έχει ιδιαίτερα πληγεί από την μεταναστευτική κρίση.

Το Κέντρο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Σεπτέμβριο, φιλοξενεί δεκαπέντε περίπου ανήλικους 5 διαφορετικών εθνικοτήτων και έχει τεθεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης που ισχύουν στην Λέσβο και τη Σάμο..

Περισσότερα

Προσφυγική κρίση : υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Πρεσβείας της Γαλλίας και την ΜΕΤΑδραση

Διαβάστε ακόμα

Στήλη Επικαιρότητα των διμερών σχέσεων: "Μετανάστευση"

Στα μέσα δικτύωσης

- Επίσημη ιστοσελίδα : ΜΚΟ "METAδραση"
- Compte Twitter : @metadrasi

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας