Μετεγκατάσταση περισσότερων από 1000 μεταναστών στη Γαλλία [fr]

Μετεγκατάσταση περισσότερων από 1000 μεταναστών στη Γαλλία

Στις 26 Ιουλίου 2016, στις 8 π.μ., 143 μετανάστες ταξίδευαν από το αεροδρόμιο των Αθηνών για την γαλλική πρωτεύουσα. Περισσότεροι πλέον από 1000 έχουν ήδη γίνει δεκτοί στην Γαλλία, ακολουθώντας τη διαδικασία αίτησης ασύλου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος μετεγκατάστασης. Ο αριθμός αυτός είναι αποτέλεσμα του συνεχούς έργου των επιτόπιων αστυνομικών συνδέσμων του Γαλλικού Γραφείου Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (OFII) και του Γαλλικού Γραφείου Προστασίας Προσφύγων και Απατρίδων (OFPRA), σε συνεργασία με τις διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες της πρεσβείας.

Με περισσότερες από χίλιες μετεγκαταστάσεις προσφύγων, η Γαλλία κατέχει την 1η θέση σε αριθμό μετεγκατεστημένων αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Η ομάδα μεταναστών στο αεροδρόμιο των Αθηνών, 26 Ιουλίου 2016 - JPEG

Παρά την κούραση και το μεγάλο ταξίδι που τους περίμενε, όλοι έφυγαν με το χαμόγελο στα χείλη. Φτάνοντας στο Παρίσι, πήγαν στους δήμους υποδοχής τους, στις περιφέρειες Marne, Maine και Loire, Aube, Aisne και Loire Atlantique. Τόσες ονομασίες τις οποίες, μικροί και μεγάλοι, μάθαιναν με σθένος να προφέρουν, ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωσή τους στη Γαλλία.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας