Μετεγκατάσταση στη Γαλλία 231 μεταναστών [fr]

Η τελευταία μεγάλη μετεγκατάσταση μεταναστών προς την Γαλλία έλαβε χώρα την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2017. 231 αιτούντες άσυλο έφυγαν από την Ελλάδα για την Γαλλία.

Στο τέλος του προγράμματος, η Γαλλία θα έχει μετεγκαταστήσει 4 322 μετανάστες σε σύνολο 20 821 μεταναστών στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τελευταία πτήση προς τη Γαλλία για τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε χώρα την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου από την Αθήνα.

Αφορούσε μια ομάδα 231 ατόμων, ήτοι η μεγαλύτερη αναχώρηση που διοργάνωσε το Γαλλικό Γραφείο Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης σε μια πτήση. Την ομάδα αποτελούσαν 130 ενήλικες και 101 παιδιά. Οι περισσότεροι ήταν με τις οικογένειές τους (179 άτομα). Οι οικογένειες αποτελούνταν από 2 έως 9 άτομα. Πρόκειται για 187 Σύριους, 11 Παλαιστίνιους, 27 Ιρακινούς, και 6 άτομα που δήλωσαν απάτριδες.

Μέχρι σήμερα, η Γαλλία μετεγκατέστησε 4 322 αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα, σε σύνολο 20 821 ατόμων που μετεγκαταστάθηκαν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι 21% στο σύνολο (αριθμοί στις 13/10/2017). Το 80% των αιτούντων άσυλο που μετεγκαταστάθηκαν στη Γαλλία είναι από τη Συρία, το 15% από το Ιράκ, το 2% από την Ερυθραία και το 2% από τη Παλαιστίνη.

Η Γαλλία συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία μετεγκατάστασης των προσφύγων την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελεί σημαντική ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία έχει επίσης επιδείξει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τους πρόσφυγες, υποστηρίζοντας την επιτόπου δράση των διαφόρων ΜΚΟ, , είτε πρόκειται για τη βελτίωση των υγειονομικών και ιατρικών συνθηκών, τη φροντίδα των ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, ή την ανάπτυξη πολιτιστικών υπηρεσιών. Τέλος, η Γαλλία υποστηρίζει επίσης προσπάθειες που στοχεύουν στην εκπαίδευση και την εκμάθηση γλωσσών για τα παιδιά των μεταναστών, μέσω των ελληνογαλλικών σχολείων εκ των οποίων η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, αλλά και με τη βοήθεια εθελοντών καθηγητών του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Περισσότερα

- "Mετανάστευση" στη στήλη " Επικαιρότητα των διμερών σχέσεων"

Διαβάστε ακόμα

- Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - IOM
- Γαλλικό Γραφείο Προστασίας Μεταναστών και Απάτριδων - OFPRA
- Γαλλικό Γραφείο Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης - OFII

δημοσίευση 27/03/2018

Αρχή σελίδας