Μια ζωντανή επιστήμη για να διερευνήσουμε το παρελθόν : χρήση προηγμένων επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων στην αρχαιολογία [fr]

PNG

Βασισμένη στην μελέτη του παρελθόντος η αρχαιολογία είναι ωστόσο μια επιστήμη αγκυρωμένη στον πυρήνα της καινοτομίας που εξελίσσεται συνεχώς χάρη στην τακτική εισαγωή νέων τεχνολογιών.

Συνεχής ροή νέων εργαλείων

Το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έγιναν πολλά και σηµαντικά βήµατα προόδου για την αρχαιολογική έρευνα, όπως για παράδειγμα η μέθοδος της χρονολόγησης με άνθρακα 14 στις αρχές της δεκαετίας του 60, που παραμένει αναμφίβολα το εμβληματικότερο γεγονός. Η ανάπυξη της καινοτομίας συνεχίστηκε εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτόν τις μεθοδολογικές δυνατότητες των ερευνητών.

Από την δεκαετία του 60, η αγγλοσαξονική επιρροή συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός επιστημονικού ρεύματος, της "νέας αρχαιολογίας", που οδήγησε σε σημαντική ανανέωση των μεθόδων. Η αρχαιομετρία – εφαρμογή φυσικών και χημικών μεθόδων για την χρονολόγηση αρχαιολογικού υλικού – και οι πολυάριθμοι κλάδοι της αναπτύχθηκαν σε αυτήν τη βάση.

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι αποτελούν ακόμα και σήμερα σημαντικές βάσεις για την αρχαιολογική έρευνα, η ανάπτυξη καινοτομιών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την επίλυση διάφορων ιστορικών αινιγμάτων. Η αρχαιολογία ακολούθησε επίσης και το ρεύμα της ψηφιακής εποχής που δεκαπλασίασε τις δυνατότητες ανάλυσης. Μεταξύ πολλών άλλων εξελίξεων, η φωτογραμμετρία, η τέχνη και επιστήµη της λήψης τρισδιάστατων µετρήσεων ακριβείας από φωτογραφίες, µέσα από διαδικασίες φωτογράφησης, µέτρησης και φωτοερµηνείας, η εφαρμογή LiDaR (τηλεανίχνευση με λέϊζερ) μια εξελιγμένη τεχνολογία απομακρυσμένης τηλεπισκόπησης που φέρνει επανάσταση στην αρχαιολογία, ιδίως στις τροπικές περιοχές, τα χαρτογραφικά εργαλεία για τις διαστημικές προσεγγίσεις των ανασκαφών.

Διεπιστηµονικότητα και νέες τεχνολογίες : οι κινητήριες δυνάμεις της αρχαιολογίας του 21ου αιώνα

Σήμερα, η αρχαιολογία βασίζεται σε μια διατομεακή προσέγγιση που βοηθά στην συνολική κατανόηση του ανθρώπου και των παλαιών κοινωνιών. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι των ανθρωπιστικών επιστημών (ανθρωπολογία, ιστορία, ιστορία της τέχνης, επιγραφική, κλπ.) και των θετικών επιστημών. Η συνεισφορά των βιοεπιστημών (αρχαιοζωολογία, αρχαιοβοτανική, κλπ) και των τεχνοεπιστημών συνδυάζεται με τις πολιτιστικές προσεγγίσεις, επιτρέποντας στους ερευνητές την ανασύσταση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εξελίσσονταν οι αρχαίες κοινωνίες. Οι τελευταίες ψηφιακές εξελίξεις επιτρέπουν επίσης την ανάπτυξη νέων αναπαραστάσεων των χώρων.

Η πολυμορφία των μέσων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται} απαντάται σε κάθε αποστολή. Έτσι, για να καταλάβουμε τη λειτουργία και την οργάνωση πολλών αρχαιολογικών χώρων της λεκάνης του Upano στην Αμαζονία, η ομάδα του προγράμματος "Eden" (Ισημερινός) στηρίζεται, αφενός, στα αποτελέσματα εφαρμογής μιας εναέριας πτήσης μαζί την ανίχνευση μέσω του συστήματος LiDaR για τον εντοπισμό όλων των χώρων και, αφετέρου στις περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους επιτόπιων γεωλογικών ερευνών. Η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων βασίζονται σε μια συνολική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη την εθνολογία και την ανθρωπολογία, την κεραμολογία, την αρχαιοβοτανική και ακόμα και την ηφαιστειολογία.

Η γαλλική επιστημονική κοινότητα κατέχει λοιπόν πολύ ενεργή θέση στην ανάπτυξη αυτής της μεθοδολογικής συμπληρωματικότητας. Το στοίχημα της καινοτομίας ανανεώνεται συνεχώς χάρη στον δυναμισμό των εργαστηρίων έρευνας και των επιτόπιων ομάδων. Το έργο του εργαστηρίου IPANEMA (CNRS) αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της συνέργειας, δίνοντας πρόσφατα την δυνατότητα να καταλάβουμε την μέθοδο κατασκευής του παλαιότερου φυλαχτού στον κόσμο που βρέθηκε στο Πακιστάν. Η Γαλλία υπερέχει συγκεκριμένα σε μερικές ειδότητες που συνιστούν πλέον πραγματικά πεδία εμπειρογνωμοσύνης, όπως η υποβρύχια αρχαιολογία ή η προληπτική αρχαιολογία, που αφορά στην προστασία των αρχαιολογικών μνημείων κατά την εκτέλεση των χωροταξικών έργων.

Βίντεο - Το μυστήριο του παλαιότερου φυλαχτού στον κόσμο, που βρέθηκε στο Πακιστάν

PNG

δημοσίευση 14/03/2017

Αρχή σελίδας