Νέα ιστοσελίδα με όλα τα μεταπτυχιακά στη Γαλλία ! [fr]

#éducation
#études
#master

Την 1η Φεβρουαρίου 2017 η γαλλική κυβέρνηση εγκαινίασε την νέα διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης "trouvermonmaster.gouv.fr", για να βοηθήσει τους τελειόφοιτους φοιτητές (Λύκειο+3) στην αναζήτηση του μάστερ τους. Η μεταρρύθμιση που αφορά στην επιλογή των φοιτητών θα έχει ισχύ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2017.

PNG

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει το σύνολο των εθνικών διπλωμάτων και παραθέτει συνολικό κατάλογο 4.861 ειδών μάστερ που προτείνουν τα ανώτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γαλλίας.

Στην ιστοσελίδα, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τις προτεινόμενες εκπαιδεύσεις ανά επιστημονικό τομέα, ανά επάγγελμα ή γεωγραφική ζώνη.

Για να θέσει υποψηφιότητα, ο φοιτητής θα επαναπροωθείται στις ιστοσελίδες των μάστερ που επέλεξε.

Στη Γαλλία, το πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία του Mάστερ αποτελείται από 4 εξάμηνα. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών, ένα έτος μετά την Licence απονέμεται το Mάστερ επιπέδου 1. Με ένα επιπλέον έτος εξειδικευμένων σπουδών δίδεται το Mάστερ επιπέδου 2 και ισοδυναμεί με το Mάστερ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εναρμόνισης. μόνισης. Η Γαλλία είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες που από το 2002 εφαρμόζουν το νέο ευρωπαϊκό σύστημα LMD (Licence/Bachelor-Master-Διδακτορικό) που αντιστοιχεί σε μία διάρθρωση εκπαίδευσης σε 3, 5 και 8 έτη.

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας