Νέα συμφωνία Ελληνικής Κυβέρνησης - Ινστιτούτου Παστέρ [fr]

Μια νέα συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Ινστιτούτου Παστέρ της Γαλλίας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ υπεγράφη στις 31 Ιουλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα.

JPEG - 17.3 ko
Institut Pasteur hellénique www.pasteur.gr

Τη νέα σύμβαση συνυπέγραψαν, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Παστέρ Φωτεινή Στυλιανοπούλου, ενώ από γαλλικής πλευράς ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ του Παρισιού καθηγητής Κριστιάν Μπρεσό (Christian Bréchot).

Στην υπογραφή παρέστησαν επίσης η Γενική Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου και η Γενική Πρόξενος της Γαλλίας στην Αθήνα Celine Pendariés.

Η νέα συμφωνία βασίζεται στην αρχική συμφωνία του 1920, βάσει της οποίας είχε ιδρυθεί το Ε.Ι. Παστέρ, σκοπός του οποίου είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νοσημάτων μέσω της βασικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της προσφοράς υπηρεσιών στη δημόσια υγεία, καθώς και η προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας.

Μία διμερής σύμβαση είχε υπογραφεί το 1975 μεταξύ του Ινστιτούτου Παστέρ της Γαλλίας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, που ανανεώθηκε το 2008.

Η γενική πρόξενος της Γαλλίας στην Αθήνα, κα Céline Pendariés τόνισε στην ομιλία της ότι « η επικαιροποίηση και η ανανέωση της εταιρικής αυτής σχέσης διανοίγει νέα φάση στην ιστορία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ενός από τα παλαιότερα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, συνιστώντας μια ξεχωριστή, παλαιά και βασική, συμβολή στο πεδίο της δημόσιας υγείας » επιβεβαιώνοντας με την ευκαιρία αυτή « τη διαρκή στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης ». Τόνισε επίσης ότι « το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανταποκρίνεται πλήρως και επιτυχώς στην αποστολή του, στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των λοιμωδών ασθενειών, αλλά επίσης πλέον σήμερα και κατά άλλων ασθενειών που μεταδίδονται στις κοινωνίες μας, όπως οι αυτοανοσοποιητικές ασθένειες, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι και ο καρκίνος ». Τέλος, « χαιρέτισε το αξιοσημείωτο έργο των ερευνητών του ιδρύματος και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που συντονίζουν. Η αριστεία του ερευνητικού αυτού κέντρου αποτελεί ουσιαστικό συντελεστή της επιστημονικής ευρωμεσογειακής συνεργασίας ».

Αναγνωρισμένο για την έρευνά του κατά των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων, το ερευνητικό κέντρο των Αθηνών είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με την μητρική, το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.

Η συνεργασία στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερα στους τομείς που αναφέρονται στις δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, αποτελεί σημαντικό σημείο του οδικού χάρτη της « Στρατηγικής εταιρικής σχέσης για το μέλλον », που υπεγράφη το 2016 στην Αθήνα μεταύ της ελληνικής και της γαλλικής κυβέρνησης και αναλύει λειτουργικά την ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση.

Περισσότερα

- Διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Ινστιτούτου Παστέρ (2008)
- Οδικός χάρτης « στρατηγική εταιρική σχέση για το μέλλον - 2016 »

- Ελληνικό ινστιτούτο Παστέρ www.pasteur.gr
- Institut Pasteur France https://www.pasteur.fr/

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας