Νίκος Αράπκουλες - Heliix [fr]

Ο Νίκος Αράπκουλες είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της "Heliix", εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, υποσχόμενη στον χρήστη της εκμετάλλευση της χαμένης θερμότητας που αποβάλλεται στο περιβάλλον από θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες.

PNG

δημοσίευση 24/11/2016

Αρχή σελίδας