Οδήγηση στην Γαλλία με ξένη άδεια οδήγησης [fr]

Πρέπει να κυκλοφορήσετε στους δρόμους της Γαλλίας για επαγγελματικούς ή τουριστικούς λόγους; Για την ασφαλέστερη μετακίνησή σας μην ξεχνάτε ότι οι κανόνες του γαλλικού κώδικα κυκλοφορίας δεν είναι απαραίτητα ίδιοι με εκείνους της χώρας σας, ειδικότερα όσον αφορά τον περιορισμό ταχύτητας.

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας έχουν σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη κυκλοφορία στους δρόμους και κυρίως την πρόληψη θανάσιμων τραυματισμών.

Η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι υποχρεωτική για όλους, είτε διαμένουν μόνιμα στην Γαλλία, είτε είναι ξένοι περαστικοί.

Άδεια οδήγησης

Ο κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από ένα Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο μπορεί να χρησιμοποιήσει την άδειά του στη Γαλλία χωρις χρονικό περιορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τις τροχαίες παραβάσεις

Η Γαλλία ακολουθεί με την Ελλάδα τις πρακτικές σχετικά με την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις.

Οι κλήσεις για παραβάσεις που διαπράττονται στη Γαλλία αποστέλλονται άμεσα στην οικία του παραβάτη που κατοικεί στην Ελλάδα.

Εικονικό σύστημα βαθμών στις άδειες οδήγησης

Η Γαλλία προβλέπει την κύρωση με αρνητικούς βαθμούς των κατόχων ξένων αδειών οδήγησης ("εικονικό σύστημα βαθμών στις άδειες οδήγησης").

Ο αριθμός των εν λόγω βαθμών μειώνεται εάν ο οδηγός παραπέσει σε παράβαση στη Γαλλία.

Εάν ο αριθμός των βαθμών μηδενιστεί, απαγορεύεται για τον οδηγό να οδηγήσει σε γαλλικό έδαφος για διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση μη-τήρησης αυτής της απαγόρευσης, ο παραβάτης αντιμετωπίζει ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης 2 ετών και πρόστιμο ύψους 4.500 €, καθώς και την ακινητοποίηση του οχήματος.

Περιορισμός ταχύτητας

Στη Γαλλία, το όριο ταχύτητας είναι :

  • 50 χλμ/ώρα σε αστική περιοχή
  • 80 χλμ/ώρα εκτός αστικής περιοχής σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης χωρίς κεντρικό διαχωριστικό (μερικοί άξονες ορίζουν το όριο στα 90 χλμ/ώρα)
  • 110 χλμ/ώρα στους δρόμους με 2 λωρίδες με 1 κεντρικό διαχωριστικό (100 χλμ/ώρα σε περίπτωση βροχόπτωσης)
  • 130 χλμ/ώρα στους αυτοκινητόδρομους (110 χλμ/ώρα σε περίπτωση βροχόπτωσης).

Σε περίπτωση μη τήρησης των άνω περιορισμών οι κλήσεις αποστέλλονται στους παραβάτες.

Χρήση κινητού τηλεφώνου

Απαγορεύεται η οδήγηση έχοντας ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι ή φορώντας ακουστικά οιαδήποτε τύπου ή bluetooth και τιμωρείται :

  • με πρόστιμο ύψους 135 € ;
  • αφαίρεση 3 πόντων από την άδεια οδήγησης

Επίσης, εάν η χρήση κινητού τηλεφώνου συνοδεύεται και με άλλη παράβαση του οδικού κώδικα ο οδηγός τιμωρείται με την επιτόπου αφαίρεση τής άδειας οδήγησης. Εάν κανένας άλλος οδηγός, κάτοχος άδειας οδήγησης σε ισχύ, δεν μπορεί να οδηγήσει το όχημα, το όχημα ακινητοποιείται.

Κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών

Το επιτρεπτό όριο αλκοόλ είναι 0,5 g αλκοόλ ανά λίτρο αίματος. Το όριο κατεβαίνει στα 0,2 g αλκοόλ ανά λίτρο αίματος για τους οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς, τις άδειες οδήγησης σε δοκιμαστικό στάδιο και τους μαθητευόμενους οδηγούς.

Απαγορεύεται η οδήγηση ή η συνοδεία μαθητευόμενου οδηγού μετά τη χρήση ουσιών ή φυτών που κατατάσσονται στην κατηγορία των ναρκωτικών, ανεξαρτήτου ποσότητας.

Η οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών μπορεί να επισύρει την επι τόπου αναστολή της άδειας οδήγησης. Εάν κανένας άλλος οδηγός, κάτοχος άδειας οδήγησης σε ισχύ, δεν μπορεί να οδηγήσει το όχημα, το όχημα ακινητοποιείται.

Εάν η παράβαση διαπιστωθεί παραπλεύρως της οδού και εάν υπάρξει ακινητοποίηση του οχήματος, το όχημα κατάσχεται για 7 ημέρες και μπορεί να παραληφθεί μόνον από ένα άλλο άτομο που διαθέτει άδεια οδήγησης και ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική σε όλα τα οχήματα, τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του οχήματος. Τα παιδιά πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα και προσδεδεμένα στα ειδικά καθίσματα.

Η χρήση κράνους και γαντιών είναι υποχρεωτική για τους οδηγούς και τους συνοδηγούς των μηχανοκίνητων δίκυκλων.

Η παρουσία φωσφοριζέ γιλέκου ασφαλείας και προειδοποιητικού τριγώνου, καθώς και φωτοβολίδων κινδύνου είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα.

Διαβάστε ακόμα

Οδήγηση στη Γαλλία με άδεια οδήγησης εκδοθείσα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στα γαλλικά-εξωτερικός σύνδεσμος).

δημοσίευση 26/02/2021

Αρχή σελίδας