Οικονομική Υπηρεσία [fr]

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των πρεσβειών αποτελούν εξωτερικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιου Ταμείου, που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών και Δημοσίων Λογαριασμών και στο Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιοποίησης. Το δίκτυο των οικονομικών υπηρεσιών τίθεται επίσης στην διάθεση του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης.

Αποτελούν το διεθνές δίκτυο του Υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιοποίησης στο εξωτερικό, το οποίο συνίσταται σε 30 περιφέρειες, και υπάγονται στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες επί θεμάτων συντονισμού και καθορισμού δραστηριοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των πρεσβειών στις περιφέρειες αρμοδιότητάς τους.

Η Οικονομική Υπηρεσία της Αθήνας ανήκει στην Περιφερειακή Οικονομική Υπηρεσία Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

  • Ανάλυση και οικονομική και χρηματοοικονομική παρακολούθηση, σε μακροοικονομική βάση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης επικινδυνότητας της χώρας, αλλά και σε κλαδική βάση.
  • Δραστηριοποίηση των διμερών οικονομικών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις χώρες αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Ταμείου.
  • Δημόσια στήριξη της διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, που αφορά στις εξαγωγές, τις γαλλικές επενδύσεις στο εξωτερικό, τις ξένες επενδύσεις στη Γαλλία ή τη συμμετοχή σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Στις χώρες όπου δεν υφίσταται η υπηρεσία της Ubifrance, οι Οικονομικές Υπηρεσίες είναι ανταποκριτές της Ubifrance και παρέχουν, υπό την εποπτεία της Ubifrance, εμπορικές υπηρεσίες στις ΜΜΕ, με σκοπό τη διεθνή τους ανάπτυξη.

Η Οικονομική Υπηρεσία

- Επίσημη ιστοσελίδα της Οικονομικής Υπηρεσίας

- Οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα της Οικονομικής Υπηρεσίας

- Κατάλογος Συμβούλων Εξωτερικού Εμπορίου (Business France).

- Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

δημοσίευση 17/08/2017

Αρχή σελίδας