Οικονομική Υπηρεσία [fr]

Η οικονομική υπηρεσία Αθηνών αποτελεί υπηρεσία της γενικής διεύθυνσης δημόσιου ταμείου του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάκαμψης.

Αποστολή της είναι η ενημέρωση των γαλλικών αρχών, η προώθηση και υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Γαλλίας, ενισχύοντας τη διμερή σχέση και την ελκυστικότητα της Γαλλίας και στηρίζοντας τη γαλλική επιχειρηματική κοινότητα.
Βασικές δραστηριότητες: οικονομική ανάλυση, εξωτερικό εμπόριο, παρακολούθηση των δημόσιων οικονομικών πολιτικών, σχέσεις με τους ελληνικούς θεσμούς.

Η Οικονομική Υπηρεσία

- Επίσημη ιστοσελίδα της Οικονομικής Υπηρεσίας: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GR

- Οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα της Οικονομικής Υπηρεσίας: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GR/organigramme-du-se-d-athenes

δημοσίευση 01/10/2021

Αρχή σελίδας