Οι γαλλικοί θεσμοί [fr]

Το Σύνταγμα της 4ης Οκτωβρίου 1958 διέπει τη λειτουργία των θεσμών της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Το Σύνταγμα έχει επανειλημμένως αναθεωρηθεί : εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας με άμεση καθολική ψηφοφορία (1962), εισαγωγή νέου κεφαλαίου σχετικά με την ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης (1993), θέσπιση της ενιαίας συνόδου της Βουλής, διεύρυνση του πεδίου των δημοψηφισμάτων (1995), μεταβατικές διατάξεις σχετικά με το καθεστώς της Νέας Καληδονίας (1998), κατάρτιση της Οικονομικής και νομισματικής ένωσης, αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στις εκλεγμένες θητείες και τα αιρετά αξιώματα, αναγνώριση της δικαιοδοσίας τους Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (1999), μείωση της προεδρικής θητείας (2000), μεταρρύθμιση για την ποινική ευθύνη του αρχηγού του Κράτους, κατοχύρωση στο Σύνταγμα της απαγόρευσης της θανατικής ποινής, μεταρρύθμιση σχετικά με τη αυτονομία της Νέας Καληδονίας (2007).

Συνταγματικό Συμβούλιο

Αποτελείται από εννέα μέλη τα οποία ορίζουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Γερουσίας και ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Συνταγματικού συμβουλίου περιλαμβάνουν τον έλεγχο της νομιμότητας της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, των βουλευτών και γερουσιαστών καθώς και τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας δημοψηφίσματος. Αλλά το σημαντικότερο έργο του είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας των οργανικών νόμων καθώς και των κοινών νόμων κατόπιν προσφυγής.

Περισσότερα :

www.conseil-constitutionnel.fr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο αρχηγός του Κράτους εκλέγεται για πέντε έτη με άμεση καθολική ψηφοφορία (εγκαθίδρυση της πενταετίας μετά το δημοψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου 2000).

Ο Emmanuel Macron, όγδοος πρόεδρος της 5ης Γαλλικής δημοκρατίας, εκλέχθηκε στις 14 Μαΐου 2017.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζει τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια, μετά από πρόταση του τελευταίου, τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης (άρθρο 8 του Συντάγματος).

Προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή και καλεί το λαό σε δημοψήφισμα (άρθρα 8-11). Έχει επίσης την εξουσία να διαλύει την Βουλή, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Προέδρων των Συνελεύσεων (άρθρο 12). Είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έχει το δικαίωμα απονομής χάριτος και, σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης, δύναται να ασκεί έκτακτες εξουσίες (άρθρα 14-17).

Περισσότερα :
www.elysee.fr

Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση

Υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει την πολιτική του Έθνους.
Ο Πρωθυπουργός καθίσταται υπεύθυνος έναντι της Βουλής (άρθρο 20).
Ο Πρωθυπουργός κατευθύνει τη δράση της Κυβέρνησης και εγγυάται την εκτέλεση των νόμων (άρθρο 21).

Ο Edouard Philippe ορίστηκε Πρωθυπουργός στις 15 Μαΐου 2017. Σύμφωνα με την ρεπουμπλικανική παράδοση, την επομένη των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Edouard Philippe παρέδωσε στις 19 Ιουνίου 2017 την παραίτηση της Κυβέρνησης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Emmanuel Macron. Ο Edouard Philippe παρέμεινε στη θέση του Πρωθυπουργού και ανέλαβε τον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε στις 21 Ιουνίου 2017.

Κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού Edouard Philippe, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron προχώρησε στις 24 Νοεμβρίου 2017 σε ανασχηματισμό της Κυβέρνησης.

Περισσότερα :
www.gouvernement.gouv.fr

Το Κοινοβούλιο

Το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει τη Γερουσία και την Εθνοσυνέλευση :

- Η Γερουσία αποτελείται από 348 γερουσιαστές, που εκλέγονται για εξαετή θητεία με έμμεση ψηφοφορία από περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες τοπικά εκλεγμένους αξιωματούχους (εκ των οποίων το 95% είναι από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια). Αντίθετα από την Εθνοσυνέλευση, η οποία ανανεώνεται πλήρως, η Γερουσία ανανεώνεται κατά το ήμισυ κάθε τρία χρόνια.

JPEG - 16.9 ko
Photo : F. de La Mure / M.A.E.
L’Assemblée Nationale (Paris)

- Η Εθνοσυνέλευση αποτελείται από 577 βουλευτές της Μητροπολιτικής Γαλλίας και των Υπερπόντιων νομών, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία κάθε πέντε χρόνια. Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές έλαβαν χώρα στις 11 και 18 Ιουνίου 2017.

Τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου, πέραν της αρμοδιότητας ελέγχου της κυβέρνησης, εκπονούν και ψηφίζουν τους νόμους. Εάν προκύψει διαφωνία μεταξύ των δύο σωμάτων, η Εθνοσυνέλευση γνωμοδοτεί οριστικά επί του θέματος.

Περισσότερα :

www.senat.fr
www.assemblee-nationale.fr
www.interieur.gouv.fr

Η Δικαστική Λειτουργία

Εγγυήτρια των ατομικών ελευθεριών (άρθρο 66 του Συντάγματος), η δικαστική αρχή της Γαλλίας χωρίζεται, από την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, σε δύο σώματα : το δικαστικό, αρμόδιο για την επίλυση διαφορών μεταξύ προσώπων (ατόμων, συλλόγων, επιχειρήσεων, κλπ), και το διοικητικό, αρμόδιο για την επίλυση διαφορών μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων αρχών (δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, νομικά πρόσωπα ) ή μεταξύ δημοσίων αρχών.

Σε περίπτωση δε που προκύψει θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, το Δικαστήριο κατανομής αρμοδιοτήτων είναι εκείνο που αποφασίζει επί θεμάτων δικαιοδοσίας.

Περισσότερα :
www.justice.gouv.fr
www.conseil-etat.fr
www.assemblee-nationale.fr/connaissance/index.asp

Εθνικός Ύμνος και Έμβλημα

Το Πολεμικό άσμα για τη στρατιά του Ρήνου, η σύνθεση του οποίου έγινε στο Στρασβούργο το 1792, γίνεται «Η Μασσαλιώτιδα» και υιοθετείται επίσημα σαν εθνικός ύμνος της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου 1795.

Το έμβλημα της Γαλλικής Δημοκρατίας είναι «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».

JPEG

Η γαλλική σημαία

Το 1789, ο La Fayette προσθέτει το άσπρο χρώμα, σύμβολο της βασιλείας, στην μπλε και κόκκινη κονκάρδα της Εθνοφρουράς του Παρισιού. Η τρίχρωμη σημαία είναι επίσημο σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Περισσότερα :
Τα σύμβολα της Γαλλικής Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας