Οι λογότυποι της Διεθνούς Ημέρας Γαλλοφωνίας [fr]

JPEG - 12.5 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2001
GIF - 8.6 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2002
GIF - 12.7 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2003
JPEG - 6.9 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας to 2004
JPEG - 11.2 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2005
JPEG - 5.7 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2006
JPEG - 5.6 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2007
GIF - 4.5 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2008
PNG - 36 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2009
JPEG - 26.4 ko
λογότυπο της Γαλλοφωνίας το 2010
PNG - 10 ko
Logo de la Francophonie en 2011

JPEG

δημοσίευση 20/03/2014

Αρχή σελίδας