Ομιλία του Πρέσβη στην Σχολή Εθνικής Άμυνας

Στις 16 Ιανουαρίου 2012, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Jean Loup Kuhn-Delforge, απηύθυνε χαιρετισμό στους 67 σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας, η οποία εκπαιδεύει τους μελλοντικούς υψηλούς υπευθύνους της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Οι ακαδημαϊκές σπουδές περιλαμβάνουν την θεματική ενότητα « στρατηγική και ασφάλεια », η οποία αφορά στην παρουσίαση στους σπουδαστές της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας των διαφόρων κρατών.

Αναφερόμενος στη Λευκή Βίβλο για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια του 2008, ο Kuhn-Delforge υπενθύμισε τους άξονες της γαλλικής στρατηγικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, καθώς και τις τρέχουσες προσαρμογές των εργαλείων άμυνας στον τομέα της υποστήριξης και της διακλαδικότητας.

Ο πρέσβης τόνισε τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαθέτει τα πολιτικά, χρηματοοικονομικά και νομικά εργαλεία ως μοχλούς δράσης, καθώς και του ΝΑΤΟ, με τις στρατιωτικές του δυνατότητες στη διαχείριση των κρίσεων.

dernière modification le 08/04/2016

haut de la page