Ο Πρόεδρος François Hollande μιλάει για την Ελλάδα (10 Ιουλίου 2015) [fr]