Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης (17 Ιουνίου 2017) [fr]

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Ιουνίου. Φέτος, με θέμα "Η Γη μας. Το σπίτι μας. Το μέλλον μας" η Γαλλία παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της και τα μείζονα χρονοδιαγράμματα του τομέα.

PNG - 114.3 ko
17 juin 2017 : la Journée mondiale de lutte contre la désertification est placée cette année sous le thème "Notre terre. Notre maison. Notre avenir"

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των μεταναστών αυξήθηκε από 173 εκατομμύρια το 2000 σε περίπου 250 εκατομμύρια. Οι μεταναστεύσεις είναι αποτέλεσμα των διακυβευμάτων ανάπτυξης, και κυρίως των επιπτώσεων των οικολογικών μεταβολών, της πολιτικής αστάθειας, της επισιτιστικής ανασφάλειας και της φτώχειας.

Η διοργάνωση 2017 της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ερημοποίησης με θέμα « Η Γη μας. Το σπίτι μας. Το μέλλον μας », έχει σκοπό να τονίσει τον κεντρικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα παραγωγικά εδάφη για να μεταμορφώσουν το ολοένα αυξανόμενο κύμα των μεταναστών που εγκαταλείπουν τα μη-παραγωγικά εδάφη σε σταθερές, ασφαλείς και βιώσιμες κοινότητες στο μέλλον.

Η καταπολέμηση της ερημοποίησης, που συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα ως η επέκταση υφιστάμενων ερήμων, έχει σκοπό την πρόληψη της υποβάθμισης της γης σε ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές εξαιτίας διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών μεταβολών και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι ξηρές ζώνες στις 5 ηπείρους αντιπροσωπεύουν το 40% της επιφάνειας του πλανήτη και φιλοξενούν περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τους πλέον φτωχότερους και ευάλωτους πληθυσμούς, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής.

Σε σχέση με τις περιβαλλοντικές, (απώλεια της βιοποικιλότητας, μειωμένη ικανότητα δέσμευσης οξειδίων του άνθρακα στο έδαφος, ξηρασίες), και κοινωνικο-οικονομικές της επιπτώσεις (φτώχεια, επισιτιστική ανασφάλεια, μεταναστεύσεις), το φαινόμενο της υποβάθμισης των γαιών, αποτελεί μείζον διακύβευμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη (στόχος 15.3 της Ατζέντας 2030), κυρίως στην αφρικανική ήπειρο.

Η Γαλλία συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης (CNULCD). Οι διμερείς οικονομικές της δεσμεύσεις στον τομέα της καταπολέμησης της ερημοποίησης και της υποβάθμισης των γαιών στις αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 2014-2015 ανέρχονται σε 597,57 M€.

Το έτος 2017 αποτελεί μια καθοριστική χρονιά για την καταπολέμηση της ερημοποίησης :

17 Ιουνίου : Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης, Ουαγκαντουγκού (Μπουρκίνα Φάσο). Με αφορμή την παγκόσμια αυτή ημέρα μια εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 15 Ιουνίου στην Μπουρκίνα Φάσο παρουσία πολλών αρχηγών αφρικανικών κρατών και υψηλών πολιτικών προσώπων.

27-28 Ιουνίου : « Désertif’actions », Στρασβούργο (Γαλλία). Στη σύνοδο αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 500 μη-κρατικοί παράγοντες με σκοπό την προετοιμασία της επόμενης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων μερών COP13 της CNULCD.

6-16 Σεπτεμβρίου : COP13 της CNULCD, Όρντος (Κίνα). Η 13η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων μερών της CNULCD θα δώσει τη δυνατότητα υιοθέτησης της νέας στρατηγικής 2018-2030 της CNUCLD, προόδου της εφαρμογής της ουδετερότητας στον τομέα της υποβάθμισης των γαιών, καθώς και συζήτησης των δυνατοτήτων για άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών, χάρη στη δέσμευση άνθρακα σε γεωργικά εδάφη.

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας