Παναγιώτης Καρνιούρας - Δίκτυο ΠΡΑΞΗ [fr]

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας είναι συντονιστής του δικτύου διάχυσης τεχνολογίας ΠΡΑΞΗ, που δημιουργεί "γέφυρες" μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας

Παναγιώτης Καρνιούρας

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το UMIST.
  • Συντονιστής της Enterprise Europe Network en Grèce,
  • Μέλος του ΔΣ των Hellenic Bio Cluster και Hellenic Photonics Cluster.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

PNG
Πληροφόρηση, διαμεσολάβηση και υποστήριξη προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, καθώς και της αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία.

δημοσίευση 25/11/2016

Αρχή σελίδας