Παρασημοφορήσεις 2012

- 9 Ιανουαρίου 2012 : Απονομή από τον πρέσβη της Γαλλίας των διασήμων του Ιππότη του Τάγματος Αγροτικής Αξίας στην συγγραφέα κα Μαρία Χαραμή.

- 13 Μαρτίου 2012 : Απονομή από τον πρέσβη της Γαλλίας των διασήμων του Αξιωματούχου του Εθνικού Τάγματος Αξίας στον κ. Δημήτρη Τσίτουρα, επίτιμο πρόξενο της Γαλλίας στην Σαντορίνη.

- 15 Μαρτίου 2012 : Απονομή από τον Ακόλουθο Άμυνας Συνταγματάρχη Gailhouste του μεταλλίου αεροναυτικής στον κ. Αναστάσιο Τενεκούδη παρουσία του πρέσβη Jean Loup Kuhn-Delforge.

26 Ιουνίου 2012 : Απονομή από τον πρέσβη της Γαλλίας των διασήμων του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας στον κ. Ιωάννη Συγγελίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Citroën Hellas.

- 27 Ιουνίου 2012 : Απονομή από τον πρέσβη της Γαλλίας των διασήμων του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας στον κ. Νικόλαο Λυγιδάκη, ιατρό χειρουργό.

- 20 Νοεμβρίου 2012 : Απονομή από τον πρέσβη της Γαλλίας των διασήμων του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας στον κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη, δικηγόρο.

Σημ. : Οι πληροφορίες που αφορούν τα τιμώμενα πρόσωπα ενδέχεται να έχουν αλλάξει από την ημερομηνία της απονομής της τιμητικής διάκρισης.

δημοσίευση 23/11/2012

Αρχή σελίδας