Παρασημοφορήσεις 2019 [fr]

Κατάλογος ελληνικών προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν από την Γαλλία το 2019

- 22 Απριλίου 2019: Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Αξιωματούχου του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής στη Nelly Muller, προξενική σύμβουλο.

- 8 Μαΐου 2019: Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών στο Βασίλη Καραμητσάνη, διευθυντή του φεστιβάλ Animasyros.

- 15 Μαΐου 2019 : Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής στον Πρόεδρο του EKETA, Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο.

- 13 Ιουνίου 2019: Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος της Ναυτικής Αξίας στο Γιάννη Γελασάκη, γενικό διευθυντή της GELASAKIS Shipping Agency.

- 4 Ιουλίου 2019 : Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Αξιωματούχου του Εθνικού Τάγματος Αξίας στην Αλίκη Μοσχή-Gauguet, επίτιμη πρόξενο της Γαλλίας στη Ρόδο.

- 9 Ιουλίου 2019: Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Ταξιάρχη του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής στην καλλιτέχνη παγκοσμίου φήμης Νάνα Μούσχουρη.

- 21 Νοεμβρίου 2019: Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επέδωσε τα διάσημα του Αξιωματούχου του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών στον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα και δημοσιογράφο.

Περισσότερα

- Ρεπορτάζ και φωτογραφίες

δημοσίευση 19/02/2020

Αρχή σελίδας