Παρουσίαση ενός βιβλίου για τη Στρατιά της Ανατολής μεταφρασμένο στα γαλλικά (Aρχεία 2016) [fr]

Στις 11 Φεβρουαρίου, ώρα 7 μ.μ., στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί το βιβλίο "Témoignages de la présence de l’Armée française à Thessalonique pendant la Première mondiale (1915-1918)" (Μαρτυρίες της παρουσίας

των γαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου) του δρ Αντώνη Σατραζάνη, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη, και του Γενικού Προξένου της Γαλλίας και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, κ. M. Christophe Le Rigoleur.

Δημοσιευμένο αρχικά στην ελληνική γλώσσα, το βιβλίο του Διευθυντή του Κ.Ι.Θ. παρουσιάζει το ειρηνευτικό έργο των περίπου 300 000 "Poilus" της Στρατιάς της Ανατολής, φωτίζοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερα το συγκεκριμένο επεισόδιο του Μεγάλου Πολέμου, δηλαδή του Μακεδονικού Μετώπου.

Το βιβλίο μεταφράστηκε στα γαλλικά με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει την κατασκευή έργων υποδομών, την εισαγωγή νέων καλλιεργητικών μεθόδων, ιδιαίτερα στη αμπελοκαλλιέργεια, την εξάλειψη μερικών νοσημάτων και τη δημιουργία ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου για το κέντρο της Θεσσαλονίκης έπειτα από την τραγική πυρκαγιά του 1917.

JPEG

δημοσίευση 28/06/2019

Αρχή σελίδας