Παρουσίαση στο Γαλλικό σχολείο της Θεσσαλονίκης (Aρχεία 2015) [fr]

Έπειτα από πρόσκληση της διευθύντριας επί των παιδαγωγικών θεμάτων του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Πρόξενος - Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, παρουσίασε εν συντομία το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα παιδιά της 3ης τάξης του δημοτικού (CE2), της 4ης (CM1) και της 5ης (CM2).

Η παρουσίαση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για να υπενθυμίσει στους μαθητές τα κύρια επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως αυτά που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και των εργαζομένων της ΕΕ.

δημοσίευση 27/06/2019

Αρχή σελίδας