Παρουσίαση του βιβλίου για τα μνημεία και τα κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου (Aρχεία 2016) [fr]

Στις 1η Ιουνίου 2016, ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Christophe Le Rigoleur, συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου του ιστορικού Βλάση Βλασίδη αφιερωμένο στα μνημεία και στα κοιμητήρια Μακεδονικού Μετώπου.

Το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη συνέβαλε ταπεινά στο έργο μιας δεκαετής έρευνας, με τη συμμετοχή του σε μερικές από τις πολλαπλές εξερευνήσεις του συγγραφέα στα ίχνη του γαλλικού στρατού στο Μακεδονικό Μέτωπο.

Το έργο του καθηγητή Βλασίδη έρχεται να εμπλουτίσει την ιστορική έρευνα σχετικά με το Μακεδονικό Μέτωπο. Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας και η Πρόξενος της Σερβίας έλαβαν επίσης μέρος στην παρουσίαση του βιβλίου.

δημοσίευση 02/07/2019

Αρχή σελίδας