Πληροφορογραφία : η Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε αριθμούς

Με περίπου 10 δις ευρώ τον χρόνο (9,348 δις ευρώ το 2011), η Γαλλία είναι ο τέταρτος παγκόσμιος χρηματοδότης της Επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ). Είναι ο δεύτερος χρηματοδότης σε ποσοστό του Ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος με 0,46%. Η Αφρική είναι ο πρώτος αποδέκτης της γαλλικής ΕΑΒ (55%), και κυρίως η Υποσαχάρια Αφρική (41%).

Η Γαλλία είναι επίσης ο δεύτερος χρηματοδότης (και ο πρώτος στην Ευρώπη) του Παγκόσμιου Ταμείου Υγείας για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Με τον τρόπο αυτόν, η Γαλλία συμβάλλει στην θεραπεία 4,2 εκατομμυρίων ατόμων με AIDS, 9,7 εκατομμυρίων ατόμων με φυματίωση, ενώ διανέμει περισσότερα από 310 εκατομμύρια κομμάτια δικτυωτού υφάσματος προστασίας από τα κουνούπια εμποτισμένου με εντομοκτόνο υπέρ του αγώνα κατά της ελονοσίας.

Κατά την τελετή λήξης, την 1η Μαρτίου 2013, της Γενικής Συνέλευσης για την Ανάπτυξη και την Διεθνή Αλληλεγγύη, διαδικασία η οποία διήρκησε περισσότερο από τέσσερεις μήνες και της οποίας προήδρευε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας παρουσίασε το γενικό πλαίσιο ανανέωσης της πολιτικής ανάπτυξης και διεθνούς αλληλεγγύης που θα ακολουθηθεί στην διάρκεια της πενταετούς του θητείας.

Η Γαλλία θα συνεχίσει να ακολουθεί μια φιλόδοξη πολιτική ανάπτυξης, με επαναπροσδιορισμένους στόχους. Οι τρεις προτεραιότητες που θα καθοδηγήσουν την δράση της είναι οι εξής : η οικονομική ανάπτυξη των χωρών που έχουν ανάγκη, με αντάλλαγμα τον σεβασμό δημοκρατικών απαιτήσεων, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Σε δεύτερη φάση η ασφάλεια, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη, ούτε ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια. Τέλος, η διαφύλαξη του πλανήτη και ειδικότερα του κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό, το Γαλλικό Γραφείο για την Ανάπτυξη, για το οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα, δεν θα δεσμεύσει πλέον νέες χρηματοδοτήσεις σε τομείς οι οποίοι είναι ασυμβίβαστοι με τους κλιματολογικούς στόχους, όπως οι κεντρικές μονάδες με καύση άνθρακα χωρίς δέσμευση και αποθήκευση του CO2.

Για την πρώτη φορά στην ιστορία του 5ης Δημοκρατίας, ένα νομοσχέδιο που θα θέτει τις βάσεις για τον προσανατολισμό και τον προγραμματισμό της γαλλικής πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης και της διεθνούς αλληλεγγύης θα κατατεθεί αυτό το φθινόπωρο στο κοινοβούλιο, προκειμένου να υιοθετηθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο για την Ανάπτυξη και τη Διεθνή αλληλεγγύη, το οποίο θα αποτελέσει ένα πλαίσιο της τακτικής διαβούλευσης με το σύνολο των παραγόντων και ειδικότερα με την κοινωνία των πολιτών.

Τα μέσα που θα δοθούν στην διεθνή αλληλεγγύη προσβλέπουν σε μια φιλόδοξη πολιτική. Παρά τους ισχυρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, ο δημοσιονομικός νόμος για το 2013 προφυλάσσει τις πιστώσεις για την ανάπτυξη και το 10% της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα δοθούν ήδη από φέτος στην ανάπτυξη στην Αφρική και κατά προτεραιότητα στο Σαχέλ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε επίσης την επιθυμία του ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η οποία μόλις δημιουργείται, να δοθεί στην ανάπτυξη. Όταν η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση το επιτρέψει, τα μέτρα υπέρ της ανάπτυξης θα επαναπροσδιορισθούν βάσει των διεθνών στόχων που η Γαλλία έχει προσυπογράψει.

πηγή : Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών

δημοσίευση 10/04/2013

Αρχή σελίδας