Πληροφορογραφία : "COP21" : τι είναι ; [fr]

Η Διάσκεψη για το Κλίμα που ονομάζουμε επίσης Παρίσι 2015 και "COP21", θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς διασκέψεις που έχει διοργανώσει η Γαλλία.

Δείτε την πληροφοργραφία με τα διακυβεύματα και τις φιλοδοξίες της COP21.

JPEG

Πιστεύετε ότι γνωρίζετε πλέον τα πάντα για την COP21 ;
Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην ιστοσελίδα της COP21 απαντώντας στις 10 ερωτήσεις του #QuizCOP21

δημοσίευση 06/04/2018

Αρχή σελίδας