Πολιτισμός : Συνάντηση εργασίας πολιτισμικών διαμεσολαβητών στη Γαλλική Σχολή [fr]