Πολιτιστική ατζέντα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 [fr]

Το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του.

JPEG

Cliquez sur l’image (www.ifg.gr)

δημοσίευση 24/08/2016

Αρχή σελίδας