Πολιτιστική ατζέντα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016

Το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του.

δημοσίευση 26/07/2017

Αρχή σελίδας