Πράσινη Πρεσβεία : Πληροφορογραφία « Οικο-πολίτης στο σπίτι » [fr]

Γραφική απεικόνιση "Οικο-πολίτης στο σπίτι", πρακτικές πληροφορίεςαπό το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

#AmbassadeVerte
#MakePlanetGreatAgain

δημοσίευση 01/09/2017

Αρχή σελίδας